Odisee bouwknopen

Odisee ontwikkelde in samenwerking met de sectororganisaties en de ondersteuning van hogeschool PXL voor de 3D-visualisaties, een applicatie die via ondermeer de visuele ondersteuning naast een hogere kwaliteit, ook het volledige bouwproces vloeiender zal laten verlopen.