logo KMDA

De biologen en dierenartsen van het Centre for Research and Conservation (CRC) zijn experten in genetica, diergedrag, dierenwelzijn, diergeneeskunde of diermorfologie. Met die uitgebreide expertise werken ze samen aan onderzoeksprojecten die passen binnen drie hoofdthema’s in het onderzoek: Toegepast Natuurbehoud, Toegepast Dierenwelzijn en Fundamentele Dierkunde

Natuurbehoud

De focus van het thema Toegepast Natuurbehoud betreft enerzijds de natuurbehoudsprojecten van de KMDA in Kameroen en Brazilië, en anderzijds het beheer van kweekprogramma's in dierentuinen. Dat gebeurt vooral met gedetailleerde genetische analyses in de laboratoria van de Zoo van Antwerpen, en stamboekanalyses voor de kweekprogramma’s waarvoor de KMDA verantwoordelijkheid draagt.

Zo probeert doctoraatstudente Katja Wolfram samen met vogelcurator Marleen Huyghe de oorzaak te achterhalen van het zeer laag broedsucces in het Europese kweekprogramma voor monniksgieren. Zij kijkt onder andere of we in het DNA een verklaring kunnen vinden waarom sommige koppels heel succesvolle ouders zijn en andere niet.

Dierenwelzijn

Het onderzoek in het thema toegepast dierenwelzijn heeft vooral betrekking op het gebruiken van de resultaten  van gedragsonderzoek en diergeneeskundig onderzoek in de dagelijkse verzorging en het beheer van dieren in Zoo en Planckendael.

Binnen het CRC richt het toegepast dierenwelzijnsonderzoek zich onder meer op de rol van de inrichting van dierenverblijven en het effect van bezoekers op het gedrag en het welzijn van de dieren. Daarnaast voeren we korte projecten uit om vragen of problemen die zich voordoen vanuit de dagelijkse praktijk in onze beide parken te beantwoorden.

Vanuit de onderzoeksdiscipline diergeneeskunde voert onze dierenarts vooral gelegenheidsonderzoek uit in de praktische diergeneeskunde, nog altijd van het allergrootste belang voor het welzijn van de dieren in onze parken.

Fundamentele Dierkunde

De kern van het dierkundig basisonderzoek richt zich vooral op de puur wetenschappelijke studie van evolutie, sociale organisatie en gedrag (waarom gedragen dieren zich zoals ze doen), voortplanting, en cognitie en leerprocessen (wat weten dieren en hoe leren ze) van dieren. Met dit onderzoek proberen onze onderzoekers wetenschappelijke vraagstukken te beantwoorden, zonder dat dit direct tot een praktische toepassing hoeft te leiden.

Doctoraatsstudente Nicky Staes onderzoekt in bonobo’s en chimpanzees of er een genetische basis is voor verschillen in persoonlijkheid. In nauwe samenwerking met de Universiteit Antwerpen werkt het CRC aan fundamenteel biologische vragen over "hoe dieren bewegen".

Bekijk de KMDA website.