< Terug naar vorige pagina

Infrastructuur

Necropolis United: geïntegreerd data-platform van overleden en verdwenen migranten (Necropolis United)

NECROPOLIS UNITED ontwikkelt een geïntegreerde, duurzame, niet-extractieve en open-source database die gerapporteerde dode vluchtelingen inventariseert in Europa. Het integreert en update brondata van drie verschillende databanken, die elk een gefragmenteerde dataset aanleveren, met specifieke metadata: de lijst die opgesteld werd door UNITED Against Racism (data van 44.764 gerapporteerde doden, periode 1993-2021), het Missing Migrants Project (MMP) van het IOM (International Organization for Migration) (meer dan 35,000 gerapporteerde doden, vanaf 2013) en de Deaths at the Border Database (DBD) die ontwikkeld werd binnen een afgerond onderzoeksproject aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (1990-2013). Deze brondata zijn gefragmenteerd en hebben uiteenlopende metadata en gebruikersmodi. Er is tevens geen platform voorhanden voor vergelijkend onderzoek. NECROPOLIS UNITED actualiseert en integreert deze brondata en ontwikkelt tevens een duurzaam informatiesysteem dat de database up-to-date houdt. Dit informatiesysteem is ontwikkeld in dialoog met José Pablo Baraybar do Carmo, forensisch coordinator van het ICRC (International Committee of the Red Cross). ICRC creëerde ‘Track the Face’, een initiatief in het land van origine dat familieleden van vermiste en dode vluchtelingen mobiliseert en assisteert in het verzamelen van informatie. De informatie set-up geeft agency aan de betrokkenen, m.b.t. de/hun data, en de gebruikte technologieën.

Type: Equipment, E-resource
Locatietype: Single sited
Toegankelijkheid: Iedereen
Gebruiksmodaliteiten: <p> De database en het informatiesysteem van Necropolis united zullen vrij toegankelijk zijn (Open Access). Hoewel het zal worden gebruikt ter ondersteuning van onderzoeksprojecten van de leden van het consortium, zal het ook beschikbaar zijn voor andere onderzoekers en mensenrechtenactivisten wereldwijd. Door promotie op internationaal niveau zullen internationale onderzoekers het informatiesysteem kunnen gebruiken en eraan bijdragen. De UNITED-lijst, die de ruggengraat vormt van de infrastructuur, heeft reeds belangstelling gewekt bij verschillende andere onderzoeksgroepen zoals de groep van Thomas Spijkeboer aan de UvA, externe deskundige Philippe Rekacewicz (Universiteit van Helsinki, onderzoeksgroep Radical Cartography, Timmy De Laet, UA, onderzoeksgroep Visual Poetics, ...). De geschatte gebruikstijd van de geïnteresseerden en doelgroepen is als volgt: <br /> <br />60 % gebruikstijd voor eigen onderzoeksgroepen van het consortium <br />20 % gebruikstijd voor andere onderzoeksgroepen binnen de instellingen van het consortium <br />10 % gebruikstijd voor externe onderzoeksgroepen <br />10 % gebruikstijd voor derden (bv. bedrijven) <br />= 100 % totale hoeveelheid geschatte gebruikstijd </p>
In gebruik: 1 jan 2026 →  Heden
Disciplines: Podiumstudies, Etniciteit en migratiestudies, Choreografie, Voorstelling, Mensenrechtenwetgeving, Stedelijke en regionale geografie, Interactieve media, Stedelijke antropologie
Trefwoorden: radicale cartografie, culturele antropologie, migrantendoden