< Terug naar vorige pagina

Infrastructuur

MARVEL: een array van 4 telescopen verbonden met een hoge-resolutie radiële snelheidsspectrograaf voor het meten van massa, baan en moederster-activiteit van duizenden exoplaneten voor de TESS, PLATO and ARIEL ruimtemissies. (MARVEL)

In 1995 werd de eerste planeet gevonden rond een andere ster dan onze zon. Sindsdien ligt de uitdaging niet meer alleen in de detectie, maar ook in de karakterisatie van de fysische en chemische structuur van deze exoplaneten. In dit onderzoek zijn ruimtetelescopen onontbeerlijk en de TESS (gelanceerd in 2019) en PLATO satellieten (lancering 2026) hebben als doel om duizenden exoplaneten te vinden rond heldere sterren. Metingen van op aarde zijn echter nodig om de massa en de dichtheid van de exoplaneten te bepalen. De ESA ruimtemissie ARIEL (lanceerdatum 2029) zal spectroscopische waarnemingen uitvoeren waarmee de chemische samenstelling van de planeetatmosferen kan bepaald worden. We stellen daarom voor om MARVEL te bouwen met als doel de wetenschappelijke oogst van de TESS, PLATO en ARIEL te maximaliseren. MARVEL bestaat uit een set van 4 kleine telescopen die we via optische vezels verbinden met een spectrograaf, zodat we van vier sterren tegelijkertijd de radiele snelheidsveranderingen kunnen meten. MARVEL wordt gebouwd onder leiding van de KU Leuven, met consortiumpartners uit de UK, Oostenrijk, Australië, Zweden en  Spanje. 

Type: Equipment
Locatietype: Single sited
Toegankelijkheid: Onderzoekers kennisinstellingen
Gebruiksmodaliteiten: https://fys.kuleuven.be/ster
In gebruik: 16 jan 2023 →  Heden
Disciplines: Astronomische en ruimte-instrumentatie
Trefwoorden: radiele snelheidsveranderingen, 4 sterren tegelijk