Het publicatieprofiel van het onderzoek in Vlaanderen

Het profiel van disciplines van het onderzoek waarover Vlaamse onderzoekers publiceren wijzigt in de tijd.  Het relatief belang van een aantal onderzoeksdisciplines neemt toe in de laatste vijf jaar zoals bij agronomie en omgevingswetenschappen, en multidisciplinaire wetenschappen.  Voor andere onderzoeksdisciplines neemt het relatieve belang dan weer af zoals voor aard- en ruimtewetenschappen, biowetenschappen, fysica en kunst en humane wetenschappen.  Bijgaande figuur is gebaseerd op publicaties in tijdschriften van Web of Science.  De figuur geeft de relatieve aandelen van de onderzoeksdisciplines weer voor de FRIS dataleveranciers (binnen Vlaanderen) en is dus geen maat voor de specialisatie van het Vlaamse onderzoek vergeleken met de wereldstandaard.