Zoek expertise

11 - 20 of 102323 resultaten

Zoek term:

Aangeboren Afwijkingen in Immunologie KU Leuven

Verantwoordelijke

Het Laboratorium Kinderimmunologie omwat twee belangrijke onderzoeksluiken: 1) de studie van allergische ziektebeelden met aan de ene kant de studie van bovenste en onderste luchtweginflammatie (in nauwe samenwerking met de laboratoria voor Klinische Immunologie en Pneumologie) waarvoor we in huis gekende muizenmodellen voor allergisch astma gebruiken en nieuwe muizenmodellen voor niet-allergisch astma ontwikkelen en tevens translationeel ...

Aard- en Omgevingswetenschappentechnologie, Campus Geel KU Leuven

Het departement wil een belangrijke rol spelen in maatschappelijke thema’s zoals milieuverontreiniging, voedselproductie, klimaatsveranderingen, bos-, groen- en natuurbeheer, bodem- en waterbeheer, exploitatie van de ondergrond, stedelijke en plattelandsproblematiek, ontwikkelingssamenwerking en toerisme.

Aardobservatie VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek)

De unit TAP werkt met en biedt toegang tot betrouwbare geo-informatie op basis van Aardobservatie-sensoren en in situ data. Het onderzoek is gericht op de ontwikkeling van nieuwe afstandswaarnemingssystemen, toepassingen op basis van aardobservatiebeelden specifiek met betrekking tot voedselveiligheid en gewasmonitoring en de verwerking en distributie van observatiebeelden.