Zoek expertise

1 - 10 of 122 resultaten

Zoek term:

Verkeersveiligheid Universiteit Hasselt

Verantwoordelijke
De onderzoekslijn 'strategische analyse' concentreert zich voornamelijk op instrumenten en modellen die analyse van de verkeersveiligheid voor strategische doeleinden toelaat, ondermeer ter ondersteuning van planvorming en beleid. De onderzoekslijn 'risico- en evaluatiestudies' concentreert zich vooral op de relatie tussen infrastructuur, omgeving, gedrag en de impact hiervan op de verkeersveiligheid.

Data-analyse en Modellering Universiteit Hasselt

Het onderzoek van Data-analyse en Modellering (DAM) groep is gebasseerd op kwantitatieve analyse methoden zoals (1) data mining, (2) multivariate statistics, (3) econometrics and (4) operational research.