Zoek expertise

1 - 10 of 311 resultaten

Zoek term:

Centrum voor Roemenië studies Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
Algemeen wordt theoretisch pluralisme nagestreefd. Dit houdt in dat de onderzoeksgroep zich niet aan een specifiek theoretisch stramien wil binden, maar integendeel ruimte wil scheppen voor wetenschappelijke discussie tussen verscheidene theoretische kaders (traditionele taalkunde, generatieve taalkunde, cognitieve taalkunde, discourse-analysis en argumentatieleer, formele taaldadentheorie) en taalkundige disciplines (fonologie, morfologie, ...