Zoek expertise

1 - 10 of 1828 resultaten

Zoek term:

Onderzoeksgroep Operations Research and Statistics, Leuven KU Leuven

Verantwoordelijke

In operationeel onderzoek wordt vooral gewerkt rond combinatorische optimalisatie. Toewijzings- en planningsproblemen, problemen met winnaarbepaling en onderzoek naar klantgerichte routebepaling zijn enkele van de onderzochte onderwerpen. Verder komen machineplanning, resource-constrained projectplanning en projectportfoliobeheer aan bod. Zowel deterministische benaderingen als methoden waarbij de onzekerheid in rekening wordt gebracht, ...

Onderzoeksgroep Mathematics, Education, Econometrics and Statistics (MEES), Campus Brussel KU Leuven

Verantwoordelijke

De onderzoeksgroep Mathematics, Education, Econometrics and Statistics bestaat uit docenten die onderwijs verzorgen over wiskunde, econometrie of statistiek. Het onderzoek van de groep is erg verschillend en heeft betrekking op domeinen van wiskunde (differentiaal meetkunde), onderwijsonderzoek (vb, keuze en ontwikkeling van cognitieve strategieën, numerische en mathematische cognitie, probleemoplossend gedrag, wiskunde leren), econometrie ...

Statistiek en Datawetenschappen KU Leuven

Verantwoordelijke

Het onderzoek van deze eenheid spitst zich toe op het ontwikkelen van nieuwe statistische methoden en technieken voor data wetenschappen met veel aandacht voor computationele statistiek, data visualisatie, het ontwikkelen van snelle algoritmen en software, en het bestuderen van de wiskundige eigenschappen van de nieuwe methoden.

Statistiek en Risicobeheer KU Leuven

Verantwoordelijke

Onderzoek op het gebied van waarschijnlijkheid, statistiek, stochastische processen, informatietheorie, codeertheorie, numerieke wiskunde. Samenwerking met andere secties van de universiteit, in het bijzonder techniek, geneeskunde, sociale wetenschappen, psychologie, actuariële studies. Enkele actuele onderzoeksthema's: - Simulatie, Monte Carlo-methoden, wachtlijntheorie, netwerken. - Niet-parametrische statistieken, extreme-waardentheorie, ...