Zoek expertise

1 - 10 of 159 resultaten

Zoek term:

Laboratorium voor Biologische Psychologie KU Leuven

Verantwoordelijke

  Onderzoekstopics van deze unit zijn :

  • relatie hersenen & gedrag
  • biopsychologische mechanismen van neurale en gedragsmatige plasticiteit
  • leren en geheugen
  • neurocognitieve aandoeningen
  • experimentele psychopathologie; preklinische studies naar de etiologie & behandeling van ontwikkelingsgebaseerde en degeneratieve hersen- en gedragsaandoeningen

  Laboratorium voor Experimentele Psychologie KU Leuven

  Verantwoordelijke

  * Problemen met op kennis gebaseerde visuele informatieverwerking: visuele extractie van informatie in situaties waarin veel informatie beschikbaar is. Apparatuur voor het bewaken van de oogbewegingen van een kijker in een vrij zichtbaar veld, met een bemonsteringsfrequentie van 50 of 1000 Hertz. * Kunstmatige intelligentie en visie: onderzoek naar objectherkenning ingebed in een visuele scène. Computationele benaderingen van perceptie ...

  Architectuur en Maatschappij KU Leuven

  De afdeling ‘Architectuur en Maatschappij’ situeert zich op het kruispunt tussen de ingenieurswetenschappen en de architectuur aan de ene kant, en de humane en sociale wetenschappen aan de andere. Zij maakt daarbij op interdisciplinaire wijze gebruik van een brede waaier van methodologieën afkomstig uit deze domeinen. Haar onderzoek bestrijkt een breed gamma van schaalniveau’s van het bouwelement tot de regio, met een tijdslijn van het ...