Zoek expertise

1 - 10 of 250 resultaten

Zoek term:

Transport en ruimtelijke economie Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
De onderzoekslijnen die het Departement Transport en Ruimtelijke Economie ter harte neemt situeren zich op de doorsnede van het algemeen economisch onderzoek enerzijds en bedrijfseconomisch onderzoek anderzijds. De onderzoeksactiviteiten ontplooien zich in het kader van onderzoeksprogramma's van de universiteit en de overheid (regionaal, federaal en Europees) en in het kader van specifieke opdrachten van de overheid en de private sector. De ...

Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
De onderzoeksgroep voor Stadontwikkeling heeft als missie bij te dragen tot kennisontwikkeling over stadsontwikkeling, gericht op een duurzame transformatie van de stad. Die kennisontwikkeling betreft zowel de concreet ruimtelijke als procesmatige aspecten van stadsontwikkeling. Het dubbele perspectief, waarbij zowel aandacht wordt gegeven aan het ontwerpen van innovatieve oplossingen als het strategisch kunnen implementeren van projecten in een ...

Afdeling Hydraulica KU Leuven

De afdeling Hydraulica van de KU Leuven heeft drie belangrijke onderzoekslijnen:

Stedelijke hydrologie en rivierkunde (prof. Patrick Willems)

  • Modellering van rivieren en rioleringen: temporele en ruimtelijke neerslagmodelling, hydrologische modellering van stroomgebieden, hydrodynamische modellering (incl. overstromingsgebieden), fysico-chemische waterkwaliteitsmodellering, impact van rioleringen op ontvangend ...