Zoek expertise

1 - 10 of 9501 resultaten

Zoek term:

Media, ICT en interpersoonlijke relaties in Organisaties en Samenleving (MIOS) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
MIOS is een onderzoeksgroep binnen het Departement Communicatiewetenschappen van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. Het team onderzoekt individueel en organisationeel gebruik van ICT (en andere media) om inzicht te verwerven in (computer-) gemedieerde communicatie, toepassingen en effecten, met het oog op onder meer evidence-based communicatiestrategieën en beleid. De onderzoeksactiviteiten van MIOS kunnen gelinkt worden aan twee ...

Antwerps Centrum voor Media in de Samenleving (AMSoC) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
Het Antwerps Centrum voor Media in de Samenleving (AMSoC) bestudeert hoe media de samenleving tegelijkertijd vormgeven en weerspiegelen. We ontwarren de complexe wisselwerking tussen media-industrie, technologie, representatie en gebruik enerzijds, en machtsverhoudingen, mechanismen van uitsluiting en democratische politiek anderzijds. Het werk van het centrum is geworteld in een constructionistische visie op de sociale werkelijkheid. Het ...

ECHO: Onderzoeksgroep media, cultuur en politiek Vrije Universiteit Brussel

De onderzoeksgroep Echo richt zich op de studie van betekenis in media, cultuur en politiek en de raakvlakken tussen die velden. Echo brengt een internationale groep onderzoekers samen die bestuderen hoe betekenis circuleert, fluctueert, en resoneert in de maatschappij. Het doel van Echo is om een kritische en genuanceerde analyse te maken van hoe de reproductie en contestatie van betekenis bijdraagt aan sociale, culturele en politieke ...

Expertisecentrum voor Digitale Media Universiteit Hasselt

Verantwoordelijke

Het EDM verricht research in informatie- en communicatietechnologie (ICT) en heeft hierbij steeds oog voor mogelijke toepassing van het onderzoek in bedrijfsleven of maatschappij.Inhoudelijk concentreert het EDM zich op drie speerpuntdomeinen:

  • Computer graphics, met nadruk op de deelgebieden beeld- en videogebaseerde visualisatie, modelling, rendering en animatie
  • Human-computer interaction, met onderzoek naar multimodale ...

Studies van Media, Vernieuwing en Technologie Vrije Universiteit Brussel

"Het onderzoekscentrum voor Studies over Media, Informatie en Telecommunicatie () 1990, richt zich op de opkomst van de informatiemaatschappij en behandelt specifieke vraagstukken in verband met de drie grote gebieden: (1) het krediet van ICT; (2) de productie van een ICT-mediated aanbod (inhoud en diensten) en (3) het bestuur van het ICT-beleid vragen. In de loop der jaren zijn drie transversale benaderingen ontstaan. Onderzoeksonderwerpen ...

Media, middenveld en politiek (M2P) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
De onderzoeksgroep Media, Middenveld en Politiek (M2P) heeft een brede maar tegelijkertijd specifieke onderzoeksagenda. De focus van het onderzoek van de groep ligt bij het politiek gedrag van zowel individuele politieke actoren (burgers, journalisten etc.) als van collectieve actoren binnen instituties (vb. politieke partijen, sociale bewegingen...). Het meeste onderzoek in M2P gaat over de niet-institutionele zijde van de politiek. Het gaat om ...

NxT Media Technology Karel de Grote Hogeschool

NxT Media Technology houdt zich bezig met het inzetten van multimediale oplossingen voor industry 4.0 en Healthcare. Dit kan o.a. door middel van trainingen en simulaties.

Taal, media en socialisatie Universiteit Antwerpen

Doel van de onderzoeksgroep TaMeS is om het gebruik en de rol van taal te bestuderen in een breed communicatief perspectief dat vooral ontwikkelingsgericht is, en om vanuit dit fundamenteel onderzoek ook adviezen te kunnen formuleren naar zowel beleid als individuen die persoonlijk of in het beroepsleven met taalgebruik-in-wording te maken krijgenRode draad binnen dit alles is de constante wisselwerking tussen taalgebruik en ...

Media, Arts and Design Universiteit Hasselt

MAD-research wil de inhoudelijke ontwikkeling, de organisatie en valorisatie van onderzoek binnen PXL-MAD, opleiding beeldende kunst, vormgeven met een grote aandacht voor media, kunst, design en maatschappij. De focus ligt op onderzoek dat het (kunst)object en het beeld benadert vanuit een artistieke en/of ontwerpende methodologie en/of vanuit een cross-disciplinaire aanpak. Ontwerpers en kunstenaars worden ondersteund in hun onderzoek in de ...