Zoek expertise

1 - 10 of 47588 resultaten

Zoek term:

Onderzoekscluster Industrial Design Center HOWEST, de Hogeschool West-Vlaanderen

Het Industrial Design Center (IDC) is het open kenniscentrum van Howest University of Applied Sciences en Universiteit Gent waar industrie, onderzoek en onderwijs elkaar ontmoeten, maken en co-creëren.
IDC vertegenwoordigt 25 jaar ervaring in productontwerp, innovatie en creativiteit. Onze expertise strekt zich uit over het hele ontwerpproces. Wij zijn uw partner van de fuzzy front-end tot het opzetten van een nulseries, van korte termijn ...

DESIGN & OPTIMISATION Flanders Make

Demand for customised production is rising dramatically, and introducing a single product to market is no longer enough. Using model-based design methods and supporting software, we help developers improve the increasingly-complex design process. An entire product family is expected from the outset. This is only possible if the design process is aligned accordingly, right from the very first phase. After all, the further you are into the ...

Media, Arts and Design Universiteit Hasselt

Verantwoordelijke

MAD-research wil de inhoudelijke ontwikkeling, de organisatie en valorisatie van onderzoek binnen PXL-MAD, opleiding beeldende kunst, vormgeven met een grote aandacht voor media, kunst, design en maatschappij. De focus ligt op onderzoek dat het (kunst)object en het beeld benadert vanuit een artistieke en/of ontwerpende methodologie en/of vanuit een cross-disciplinaire aanpak. Ontwerpers en kunstenaars worden ondersteund in hun onderzoek in de ...

Onderzoek in Geriatrie en Gerontologie Vrije Universiteit Brussel

Interuniversitair onderzoek in het domein van de biomedische gerontologie en geriatrie bevorderen; meer specifiek is het hhofdthema onderzoek naar de rol van inflammatoire processen in de ontwikkeling van spierzwakte bij oudere patiënten en de bijdrage hiervan tot het Frailty syndroom.

Aangeboren Afwijkingen in Immunologie KU Leuven

Verantwoordelijke

Het Laboratorium Kinderimmunologie omwat twee belangrijke onderzoeksluiken: 1) de studie van allergische ziektebeelden met aan de ene kant de studie van bovenste en onderste luchtweginflammatie (in nauwe samenwerking met de laboratoria voor Klinische Immunologie en Pneumologie) waarvoor we in huis gekende muizenmodellen voor allergisch astma gebruiken en nieuwe muizenmodellen voor niet-allergisch astma ontwikkelen en tevens translationeel ...

Experimentele in vitro toxicologie en dermato-cosmetologie Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

De onderzoeksgroep In Vitro Toxicologie en Dermato-Cosmetologie (IVTD) van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) vormt een hub voor veel veelbelovende O&O-projecten binnen een brede wetenschappelijke reikwijdte. Zij delen allemaal één gemeenschappelijk doel, namelijk een verbetering van de gezondheid en veiligheid van de mens. We bereiken dit door:

Het ontwikkelen van robuuste en menselijke relevante lever-gebaseerde in vitro modellen ...

Laboratorium voor Signaalintegratie in Celgedrag KU Leuven

Verantwoordelijke

Onze wetenschappelijke interesse is te onthullen hoe membraan-geassocieerde scaffold-eiwitten en lipiden deelnemen aan celsignalering en multicellulaire organisatie / homeostase. Wij leverden belangrijke bijdragen aan ons begrip van het belang van membraantransport voor de biologie van de heparansulfaat-proteoglycanen (en vice versa), de rol van fosfolipiden in de functie van PDZ-eiwitten en, meer recent, de moleculaire mechanismen van de ...

Planten- en Ecosystemen (PLECO) - Ecologie in tijden van verandering Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
De onderzoeksgroep Planten- en Vegetatie-ecologie (PLECO) van het Departement Biologie (Campus Drie Eiken) heeft een uitgebreide en langlopende ervaring met de studie van een breed scala van subdisciplines binnen de ecologie, in bijzonder de ecologie van planten en vegetaties. Daarbij wordt het continuüm van ruimtelijke schalen overbrugd, gaande van de individuele plant, over populaties en plantengemeenschappen (vegetaties) tot landschappen en ...