Zoek expertise

1 - 10 of 933 resultaten

Zoek term:

Centrum voor Linguistiek Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

"De belangrijkste doelstelling van het Centrum voor Linguistiek (CLIN) is de bevordering van het fundamenteel onderzoek in de theoretische en toegepaste taalkunde en de toepassing van dit onderzoek in de bredere samenleving. Onderzoek bij CLIN richt zich tot een breed spectrum van onderwerpen in verband met de structuur, het gebruik, het leren en onderwijzen, historische ontwikkeling, en de sociale en politieke context van de talen, en in het ...

Brussels Instituut voor Toegepaste Taalkunde Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

De onderzoeksgroep BIAL van de vakgroep TTKA bundelt het toegepast taalkundig onderzoek dat focust op transculturaliteit. Onder 'transculturaliteit' verstaan wij een vorm van culturele hybriditeit die telkens ontstaat bij de ontmoeting - en uiteindelijke vervlechting - van verschillende culturele elementen in de huidige maatschappelijke realiteit. Aangezien Brussel een natuurlijke smeltkroes van culturen is, zit de nadruk op ...

Vakgroep Taalkunde Universiteit Gent

Verantwoordelijke
Taalkunde aan UGent heeft altijd al een breed terrein beslagen: van historische taalkunde (Indo-Europees, Grieks en Latij, Romaanse en Germaanse talen), over dialectologie, lexicologie, lexicografie, de studie van de grammatica van diverse talen, tot sociolinguïstiek, -pragmatiek en -interactie. Er is echter altijd bijzondere aandacht uitgegaan naar vergelijkend onderzoek en variationele linguïstiek (vergelijking van linguïstieke structuren, ...