Zoek expertise

1 - 10 of 1067 resultaten

Zoek term:

Centrum Medische Genetica Vrije Universiteit Brussel

Onderwerp A: Identificatie van nieuwe mutaties in erfelijke ziekten (W. Lissens, I. Liebaers), meer in het bijzonder: - cystische fibrose - iduronaat sulfaattekort - Beta-glucuronidase deficiëntie - anti-trombose III-deficiëntie Onderwerp B: Pre-implantatie-genetica / expressie (Liebaers I, Lissens W.) - expressie Beta-hexosaminidase bij muizen- en menselijke embryo's - preimplantatiediagnose bij koppels met een risico op cystische fibrose ...

Medische genetica UZBrussel

De onderzoeksgroep Reproductie en Genetica (REGE) maakt deel uit van het onderzoekscollectief Reproductie Genetica en Regeneratieve Geneeskunde. Het onderzoek richt zich op verschillende aspecten van de menselijke genetica, voortplanting, vroege ontwikkeling en stamcellen

Historisch gezien was de groep geïnteresseerd in metabole ziekten zoals lysosomale opslagziekten en dit heeft geleid tot de nauwe samenwerking van S. Seneca met ...

Medische genetica van obesitas en skeletaandoeningen (MGENOS) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
Het algemene doel van het onderzoek is om genen die relevant zijn voor twee multifactoriële ziektebeelden, osteoporose en obesitas, te identificeren op nieuwe inzichten te krijgen in de pathogenese van deze aandoeningen en nieuwe mogelijke therapeutische toepassingen te ontwikkelen. Daartoe zijn de specifieke doelstellingen van ons werk: - identificatie van genen voor monogene aandoeningen met een abnormale botdichtheid - identificatie van genen ...

Cognitieve Genetica (COGNET) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
De missie van de onderzoeksgroep "cognitieve genetica" is om de genetische oorzaken van cognitieve stoornissen te achterhalen en de functie van de onderliggende genen te bestuderen met als uiteindelijk doel het ontwikkelen van rationele therapie. Wij helderen nieuwe oorzaken van de cognitieve ziektebeelden op vertrekkende van families waarin dit ziektebeeld segregeert of door karakterisatie van unieke chromosomale afwijkingen in patiënten, zoals ...

Laboratorium Genetica van Auto-immuniteit (VIB-KU Leuven Centrum voor Hersenonderzoek) KU Leuven

Verantwoordelijke

Het onderzoek is gericht op de cellulaire en moleculaire basis van immuuntolerantiemechanismen en falen. Ze bestuderen de genetische basis van immuuntolerantie door het genereren van muismodellen van de ziekte en de analyse van genetische defecten bij patiënten met immuunstoornissen. Het laboratorium is gespecialiseerd in de studie van regulatoire T-cellen, primaire immunodeficiënties, diabetes en T-celontwikkeling.

Cellulaire Genetica Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

"Het Cel-Genetica-Labo heeft als belangrijkste onderzoeksonderwerpen de volgende: / / 1. Bescherming van de gezondheid van de werknemers (DWTC) (Prof.Volders): -- Polycyclische aromatische koolwaterstoffen; -- Styreen, ethyleen en Propyleen; -- Cobalt en kobalt en hard metaal bevattende stof; -- Ioniserende straling. / / 2. Aneuploidy in borstkanker (Prof.Volders). / / 3. Aneugenic versus clastogene effecten van mutagene In Vitro en in vivo ...

Laboratorium voor Genetica van Kwaadaardige Aandoeningen KU Leuven

Verantwoordelijke

De ontdekking en functionele karakterisering van nieuwe, recurrente cytogenetische of moleculaire afwijkingen bij maligne aandoeningen is de belangrijkste onderzoeksdoelstelling van het Laboratorium voor Genetica van Kwaadaardige Aandoeningen. Deze onderzoeksdoelstelling sluit op vanzelfsprekende wijze aan op de diagnostische cytogenetische en moleculaire services die CME-UZ aanbiedt voor vrijwel elke maligne pathologie: acute en chronische ...

Medische Genetica (MEDGEN) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
Er zijn verschillende onderzoekslijnen waarvan de voornaamste zich toespitsen op de ontwikkeling van erfelijke bottumoren (osteochondromen), onderzoek naar het Adams-Oliver syndroom en de ontwikkeling van moleculair diagnostische testen voor humane erfelijke aandoeningen. 1) Onderzoek naar de ontwikkeling van erfelijke bottumoren (multipele osteochondromen.Osteochondromen zijn de meest frequente erfelijke bottumoren bij kinderen. Multipele ...

Vakgroep Pediatrie en genetica Universiteit Gent

Verantwoordelijke
Het moleculair genetisch onderzoek dat in het Centrum voor Medische Genetica wordt uitgevoerd richt zich tot het identificeren en analyseren van verworven genetische defecten in hematologische aandoeningen.