Zoek expertise

1 - 10 of 768 resultaten

Zoek term:

Laboratorium voor Proteolytische Mechanismen bij Neurodegeneratie (VIB-KU Leuven) KU Leuven

Verantwoordelijke

We zijn geïnteresseerd in het genereren van een kwantitatief begrip van de moleculaire mechanismen die aan de grondslag liggen aan de pathogeniteit van de ziekte van Alzheimer. Ons onderzoek is gebaseerd op het uitgangspunt dat een beter begrijpen van de functie van de moleculen die betrokken zijn bij de familiale Alzheimer-ziekte (FAD), een kritisch inzicht bieden in de moleculaire basis van de ziekte en nieuwe onderzoekstrategieën openen ...

Departement Ontwikkeling en Regeneratie KU Leuven

Verantwoordelijke

Het Departement voor Ontwikkeling en Regeneratie is de thuisbasis van academici betrokken bij stamcel- en ontwikkelingsbiologie, menselijke voortplanting, pre- en postnatale ontwikkeling en regeneratieve geneeskunde in ruimere zin.

Laboratorium voor Onderzoek naar Neurodegeneratieve Ziektes (VIB-KU Leuven Centrum voor Hersenonderzoek) KU Leuven

Verantwoordelijke

Het Laboratorium voor Onderzoek naar Neurodegeneratieve Ziektes voert onderzoek naar de fundamentele moleculaire processen die aan de grondslag liggen van neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer en Parkinson. Hun werk heeft ook bij gedragen aan inzichten in algemene fysiologische mechanismen, in het bijzonder het begrip van gereguleerde intramembrane proteolyse als een belangrijk signaleringsmechanisme in gezondheid en ziekte. Ze hebben de ...

VIB CMN - Neurodegeneratieve Hersenziekten Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
Het VIB8 - Departement Moleculaire Genetica is een departement van het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB), met als wetenschappelijk directeur Prof. Dr. Christine Van Broeckhoven (http://www.vib.be/Research/EN/Research+Departments/). De expertise in VIB8 is moleculair genetisch onderzoek toegespitst op de identificatie van genen en genetische risicofactoren voor complexe neurologische en neuropsychiatrische ziektes bij ...

Gentherapie & Regeneratieve Geneeskunde Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

De opdracht van de afdeling Gene Therapie en Regeneratieve Geneeskunde (GTRM) is de consolidatie van een ​​competitief interdisciplinair programma in de moleculaire geneeskunde dat zich vooral richt op gentherapie en regeneratieve geneeskunde. Het GTRM onderzoeksprogramma is gebaseerd op de bijna 20 jaar onderzoek van deze groep op deze gebieden en profiteert van gevestigde internationale netwerken.

Biomaterialen - BIOMAT KU Leuven

Verantwoordelijke

De BIOMAT-onderzoeksgroep richt zich op diverse soorten biomaterialen met orofaciale toepassing, en omvat fundamentele materiaalwetenschap en biologische celcultuur, micro-organismen en dierlijk onderzoek, evenals toegepast laboratorium- en klinisch onderzoek.