Zoek expertise

1 - 10 of 298 resultaten

Zoek term:

Planten- en Ecosystemen (PLECO) - Ecologie in tijden van verandering Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
De onderzoeksgroep Planten- en Vegetatie-ecologie (PLECO) van het Departement Biologie (Campus Drie Eiken) heeft een uitgebreide en langlopende ervaring met de studie van een breed scala van subdisciplines binnen de ecologie, in bijzonder de ecologie van planten en vegetaties. Daarbij wordt het continuüm van ruimtelijke schalen overbrugd, gaande van de individuele plant, over populaties en plantengemeenschappen (vegetaties) tot landschappen en ...

Afdeling Bio-economie KU Leuven

Binnen de afdeling Bio-Economie onderscheidt men drie onderzoeksthema’s:

  • Armoedereductie en economische groei in arme landen en duurzaam en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen om groei ten gunste van de armen te stimuleren;
  • De overgang naar een duurzame bio-economie;
  • Het verband tussen economische en ecologische modellen om het verschil in gebruik van natuurlijke hulpbronnen en veranderingen in ...

Bos, Natuur en Landschap KU Leuven

Verantwoordelijke

De Afdeling Bos, Natuur en Landschap voert onderzoek naar duurzaam beheer van bos, natuur en land en functioneren van natuurlijke en kunstmatige ecosystemen op verschillende schaalniveaus. Het onderzoek focust daarbij op bossen, natuur, landbouwland, stedelijk groen en hun ecosysteemdiensten hierbij gebruikmakend van allerlei technieken zoals Geografische Informatiesystemen (GIS), Besluitsondersteunende Systemen (DSS), multricriteria analyse, ...