Zoek expertise

1 - 10 of 196 resultaten

Zoek term:

Facultair Onderzoekscentrum VIVES KU Leuven

Verantwoordelijke

Het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving, VIVES, heeft als missie fundamenteel en toegepast onderzoek te verrichten over regionale economie en beleid om zodoende bij te dragen tot het maatschappelijk debat inzake de economische en maatschappelijke ontwikkelign van regio's, in het bijzonder van Vlaanderen.

Het onderzoek aan het VIVES is georganiseerd rond drie kernthema’s:

  • fiscaal beleid en politieke ...

ITMMA Universiteit Antwerpen

De onderzoeksactiviteiten van ITMMA situeren zich grotendeels binnen de domeinen van de transport- en maritieme economie en het logistiek management. Binnen ITMMA wordt een hele waaier van kwantitatieve onderzoekstechnieken en managementtools ontwikkeld en toegepast voor onder meer strategische marktanalyse, het formuleren van beleidsadviezen en het optimaliseren van logistieke netwerken.Het onderzoek in de haven- en maritieme sector omvat de ...