Zoek expertise

1 - 10 of 196 resultaten

Zoek term:

Facultair Onderzoekscentrum VIVES KU Leuven

Verantwoordelijke

Het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving, VIVES, heeft als missie fundamenteel en toegepast onderzoek te verrichten over regionale economie en beleid om zodoende bij te dragen tot het maatschappelijk debat inzake de economische en maatschappelijke ontwikkelign van regio's, in het bijzonder van Vlaanderen.

Het onderzoek aan het VIVES is georganiseerd rond drie kernthema’s:

  • fiscaal beleid en politieke ...