Zoek expertise

1 - 10 of 140 resultaten

Zoek term:

ADReM Data Lab (ADReM) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
ADReM concentreert zich op fundamenteel onderzoek in de gebieden van databanken, kennis management, en data mining.Ons onderzoek omvat:- het ontwerp van zowel gecentraliseerde als gedistribueerde databank architecturen voor schaalbare gestructureerde, semi-gestructureerde, en graaf-georienteerde data modellen;- de studie van formele query talen voor de eerder genoemde data modellen, alsook de ontwikkeling van efficiënte processing en ...

Alamire Foundation Alamire Foundation

Verantwoordelijke

Internationaal Centrum voor de Studie van de Muziek in de Lage Landen. De Alamire Foundation werd in 1991 opgericht als een samenwerkingsverband tussen KU Leuven, Onderzoekseenheid Musicologie en Musica, Impulscentrum voor Muziek. Als internationaal studiecentrum stelt de Alamire Foundation zich tot doel wetenschappelijk en praktijkonderzoek te stimuleren, te coördineren en uit te voeren. Daarbij concentreert zij zich specifiek op de muziek ...

Biotoopdiversiteit Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Het team Biotoopdiversiteit bouwt kennis en inzicht op over toestand en trends van habitats en overige biotopen en vegetaties, als ondersteuning voor een passend Natura 2000, biotoop- en gebiedsgericht beleid. Daarbij verzorgen we, samen met collega’s uit andere teams, de zesjaarlijkse analyse van de toestand van de Natura 2000 habitats (en rapporteren deze aan de EU) en de opmaak en evaluatie van de Gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen ...