Zoek expertise

1 - 10 of 3057 resultaten

Zoek term:

Farmacognosie, Functionele voeding en Farmaceutische Analyse (NatuRA) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
Binnen Vlaanderen heeft de onderzoeksgroep Farmacognosie, Functionele Voeding en Farmaceutische Analyse, met als acroniem NatuRA (Natural Products and Food – Research and Analysis) een unieke expertise op het gebied van: (1) methodeontwikkeling en –validatie voor de kwaliteitscontrole van plantaardige medicinale producten en voedingssupplementen, (2) fundamenteel onderzoek op medicinale planten, (3) identificatie van biologisch actieve ...

Beweging en Voeding voor Gezondheid en Prestatie Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

De fusie onderzoeksgroep MOVE (= voormalige BEGE+BEPR+MODI groepen) werd opgericht in 2020, met Prof. Dr. Eva D’Hondt als huidig voorzitter, en maakt deel uit van de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen (BESW) van de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie (LK). De onderzoeksgroep ‘Beweging en Voeding voor Gezondheid en Prestatie’ verenigt het enthousiasme en de expertise van jonge en meer ervaren onderzoekers, waarbij een ...

Beweging, Voeding en Prestatie Vrije Universiteit Brussel

De onderzoeksgroep BEPR past in de herstructureringvan de vak-en onderzoeksgroepen binnen de faculteit LK. Binnen de ondezoeksgroep BEPR wordt de expertise aanwezig in de vroegerevakgroepen BETR (met de onderzoeksgroep BEWE) en BIOM (met de onderzoeksgroepen BIME, FIGE en KINA) gecombineerd. Binnen de onderzoeksgroep zal het prestatie aspect centraal worden gezet. In deze onderscheid deze onderzoeksgroep zich van BEGE waar het aspect ...

Beweging, Voeding en Gezondheid Vrije Universiteit Brussel

De onderzoeksgroep BEGE past in de herstrukturering van de vak-en onderzoeksgroepen binnen de faculteit LK. Binnen de ondezoeksgroep BEGE wordt de expertise aanwezig in de vroeger vakgroepen BETR( BEWE) en BIOM(FIGE, KINA, ABIS) gecombineerd. Binnen de onderzoeksgroepworden verschillende al dan niet gedragsmatige factoren van gezondheid onderzocht: beweging, fysieke activiteit, fitheid, voeding. Unieke niches zijn de studies met betrekking ...

Business Unit en Dienstencentrum Technologie en Voeding Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek

Verantwoordelijke

De dienstverlening omvat geaccrediteerde analyses van (voedings)producten, begeleiding kwaliteitsbepaling rauwe melk, referentiewerking zuivel, allergenen, GGO’s en watergehalte in pluimvee, luchtemissies en duurzame landbouwproductiesystemen, technologisch proefwerk Food Pilot, adviseringsdienst Zuivel, keuring en onderhoud melkwinningsapparatuur, ontwerpen en testen landbouwmachines, metingen stalklimaat en stalemissies, geurlabo ...

Technologie en Voeding Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek

Er zijn 3 aparte domeinen: agrotechniek, voedselveiligheid, productkwaliteit en –innovatie. Wij onderzoeken (technisch, mathematisch, met ITC) hoe mechanisatie en automatisering het productieproces helpt. Wij bestuderen de microbiologische en chemische veiligheid en kwaliteit van voedingsmiddelen (van dier & plant). Wij ontwikkelen methodes om GGO’s en allergenen te ontdekken en authenticiteit te bepalen. Wij zoeken nieuwe functies en ...

Vakgroep Voeding, Genetica en Ethologie Universiteit Gent

Verantwoordelijke
Het laboratorium voor Ethologie heeft als opdracht, via zowel fundamenteel als toegepast onderzoek, bij te dragen tot de kennis over het gedrag van dieren en tot dierenwelzijn in het algemeen. In de eerste plaats wordt nagegaan hoe en waarom abnormaal gedrag zich ontwikkelt bij verschillende soorten proef- productie- en gezelschapsdieren.In het Laboratorium voor Dierlijke Genetica (LDG) worden moleculair genetische technieken uitgevoerd voor de ...

Leuvens Centrum voor Levensmiddelen en Voedingswetenschappen KU Leuven

Verantwoordelijke

De onderzoeksactiviteiten van het Leuvens Centrum voor Levensmiddelen en Voedingswetenschappen hebben niet alleen betrekking op de keten van grondstof tot voedsel en opslag van voedsel, maar gaan verder door ook te focussen op gezondheid en sociale aspecten van voedsel. Binnen LFoRCe, is expertise beschikbaar in verschillende voedingsmiddelen (bijv. Op basis van granen, groenten en fruit, oliën en vetten, vlees) en dranken (zoals sappen en ...