Zoek expertise

1 - 10 of 4670 resultaten

Zoek term:

Translationele Beeldvorming Onderzoeksalliantie Vrije Universiteit Brussel

Het doel van translationeel onderzoek is het vertalen van onderzoeksresultaten uit fundamenteel onderzoek naar nieuwe klinische toepassingen. Translationeel onderzoek op het gebied van beeldvorming kan onderverdeeld worden in drie topics: 1. Apparatuur voor beeldvorming De eerste doelstelling van de alliantie is het toegankelijk maken van de reeds aanwezige infrastructuur voor de onderzoekers van de twee universitaire gemeenschappen en het ...

Translationele Bestralingsoncologie en -fysica Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

De onderzoeksgroep TROP werkt rond "patient-tailored image-guided radiotherapy", Dit
onderzciek is vakgroepoverschrljdend en translationeel. Het integreert nieuwe
beeldvormingstechnieken (voor, tijdens en na radiotherapeutische behandeling), innoverende
bestralingsmodaliteiten, biologie en khnische studies. Er is een nauwe samenwerking met enerzijds de beeldvormende groepen binnen ons department BEFY en anderzljds de ...

Translationele Neurowetenschappen (TNW) Universiteit Antwerpen

Het onderzoek in het team Translationele Neurowetenschappen bestaat uit volgende disciplines : Algologie; NKO - hoofd en halsheelkunde en communicatie pathologie; Neurochirurgie; Neurologie; Oftalmologie, visuale optica en visuele revalidatie; Radioneurologie; Tandheelkunde, Tandheelkundige materialen en Tandheelkundige ondersteunende slaapgeneeskunde; Urologie en urologische revalidatie.

Laboratorium voor Translationeel Borstkankeronderzoek KU Leuven

Verantwoordelijke

Onderdeel van de afdeling Oncologie die synergie bevordert in innovatief oncologisch onderzoek. Door een nauwe band te creëren tussen bed en bank en door gebruik te maken van geavanceerde technologieën, willen onze onderzoekers belangrijke moleculaire mechanismen achter de ontwikkeling en progressie van kanker blootleggen en de kansen maximaliseren om deze bevindingen te vertalen in betere klinische biomarkers, adaptieve strategieën en ...

Translationeel Cel- en Weefselonderzoek KU Leuven

Verantwoordelijke

Gebruik van een groot panel van klassieke morfologische technieken incl. enzym- en immunohistochemie, evenals meer geavanceerde moleculaire technieken op weefselsecties, onderzoeken we de histologie en de functie van een verscheidenheid aan menselijke weefsels in normale en in pathologische omstandigheden. Doorheen deze onderzoeksactiviteiten proberen we de beschikbare morfologische technieken voor lichtmicroscopie te optimaliseren , ...

Translationele MRI KU Leuven

Verantwoordelijke

De Translationele MRI-onderzoeksgroep voert state-of-the-art in-vivo menselijk MR-onderzoek uit op neuro-, cardiaal, oncologisch en verschillende andere domeinen. Naast de modernste hardware, software en applicaties, biedt het samenwerkingsmogelijkheden om de ontwerp-, implementatie-, acquisitie- en analysefasen van MRI-onderzoeken te ondersteunen. In samenwerking met meerdere in vitro en dierlijke beeldvormingsafdelingen biedt het ...

Translationele Neurobiologie Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
Ons laboratorium is geïnteresseerd in het begrijpen hoe complexe multifactoriële neurodegeneratieve ziekten worden gegenereerd door de interactie van netwerken van genen en eiwitten.