Zoek expertise

1 - 10 of 291 resultaten

Zoek term:

Vakgroep Bodembeheer Universiteit Gent

Het onderzoek aan de vakgroep is opgesplitst in vijf disciplines die sterk met elkaar verweven zijn, met name (1) Bodemfysica, (2) Bodemvruchtbaarheid en nutriëntenbeheer, (3) Bodemerosie en bodembehoud, (4) Bodemverontreiniging en bodemsanering, en (5) Ruimtelijke bodeminventarisatietechnieken.