Zoek expertise

1 - 10 of 195 resultaten

Zoek term:

Centrum voor Hedendaagse Sociale Geschiedenis Vrije Universiteit Brussel

Onderwerp A: Bouwgeschiedenis in de 19e eeuw België (J.Hannes) Bouwcyclus, staats- en particuliere investeringen, wegenbouw Onderwerp B: Landbouwgeschiedenis (J. Hannes) Productiekosten, totale productie Onderwerp C: Ruimtelijke en sociale afscheiding in woningbouw (J.Hannes, P.Van den Eeckhout) Structuur van het huiseigenaarschap in Brussel, c.1860 Onderwerp D: Determinanten van loonarbeid van vrouwen, c. 1900 (P.Van den Eeckhout) ...

Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

Stadsgeschiedenis is een zeer breed en dynamisch onderzoeksgebied waar wetenschappers vanuit de meest diverse disciplines elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Het is tegelijk een onderzoeksterrein dat op heel verschillende wijzen kan worden verkend en ingevuld. In HOST ligt de klemtoon op steden van de late Middeleeuwen tot de lange negentiende eeuw, met bijzondere aandacht voor transitiefasen, d.w.z. op perioden waarin op verschillende ...

Geschiedenis Vrije Universiteit Brussel

"De geschiedenisafdeling van de Vrije Universiteit Brussel heeft een lange traditie in historisch onderzoek, waarbij een breed scala aan thema's, periodes en benaderingen worden betrokken. Het onderzoek is georganiseerd in Research Centers, terwijl individuele medewerkers veel aandacht besteden aan zowel onderwijs als onderzoek. Onderzoeksresultaten worden vaak gepubliceerd in het Nederlands en in meer internationale talen, in ...

Brussels Platform voor Digital Humanities Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

De digitalisering van informatiebronnen en onderzoeksmethodes oefent een steeds grotere invloed uit op de diverse disciplines binnen het domein van de Letteren en Wijsbegeerte. Sinds enkele jaren hebben onderzoekers zich internationaal gegroepeerd rond het opkomende veld van de “Digital Humanities” (DH) om na te gaan hoe de technologische ontwikkeling van nieuwe digitale bronnenreeksen en onderzoeksmethodes het domein van de Letteren en ...