Zoek expertise

1 - 10 of 411 resultaten

Zoek term:

Innovation Management Universiteit Hasselt

Verantwoordelijke

Expertise van het onderzoeksteam: Ons onderzoek richt zich op open innovatiestrategieën van organisaties. In het verleden was het onderzoek toegespitst op technologische alliantienetwerken en hun effect op de technologische performantie en winstgevendheid van bedrijven. Gedurende de laatste jaren is het onderzoek verbreed als gevolg van nieuwe trends in het innovatie- en ondernemerschapsonderzoek. In dit verband zijn we leidinggevend in het ...

Management Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
Het departement management verricht onderzoek in het ruime domein van "Organisatie en Strategisch Management". Het doel is inzicht te verwerven in de functionaliteit en de effectiviteit van organisaties in de privé-, publieke en social-profitsector, dat bekeken wordt vanuit diverse subdomeinen, m.n. strategie- en organisatietheorie, human resource management, organisatiepsychologie en communicatiewetenschappen. Specifieke lopende onderzoeken ...

Onderzoekseenheid Management, Strategie & Innovatie, Leuven KU Leuven

Verantwoordelijke

Het onderzoek en onderwijs aan de Onderzoekseenheid Bedrijfseconomie, Strategie en Innovatie, Leuven, behelst een brede waaier van onderwerpen zoals: bedrijfseconomie, internationale bedrijven, strategisch managment en innovatie, politieke economie en ondernemerschap.

Onderzoekseenheid Management, Strategie & Innovatie, Campus Brussel KU Leuven

Verantwoordelijke

De onderzoekseenheid Strategy, Innovation & Entrepreneurship (SIE) op de campus Brussel van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB) is een multidisciplinaire onderzoeksgroep in de domeinen Strategie, Innovatie, Ondernemerschap, International Business en Management en bestudeert vragen met betrekking tot de organisatie van bedrijven, instellingen, industrieën en markten, vaak in een internationale context. De onderzoekseenheid ...

Management & Bestuur (M&B) Universiteit Antwerpen

De bestuurspraktijk en bestuurskunde hebben de voorbije decennia een fundamentele gedaanteverandering ondergaan. Een waslijst aan hervormingen is wereldwijd doorgevoerd in de publieke sector, onder de noemer New Public Management (NPM). Competitie, verzelfstandiging en autonomie, prestatiegebonden contracten, meting van prestaties, flexibiliteit en privatisering zijn enkele van de sleutelwoorden van deze globale hervormingsagenda. Het is de ...

Vakgroep Personeels- en Organisatiemanagement Universiteit Gent

De vakgroep bestaat uit twee onderzoeksteams: 1) Strategisch HRM. Het ontwikkelen van HRM-strategieën, implementatiestrategie, monitoring en evaluatie van de strategische (HRM) plannen in het kader van de relatie tussen strategie, HRM en organisatorische prestaties. 2) HRM en Organisatiegedrag. De rol van (HRM) management systemen en praktijken op het gedrag van medewerkers, en de daaruit volgende performantie van medewerkers, teams en ...

Sportbeleid en -management Vrije Universiteit Brussel

Missie : SBMA is een expertisecentrum voor beleid en management in de sport. Visie : - verwerven van kennis via toegepast en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek - gebruik en verspreiden van onze expertise binnen de (inter)nationale sportwereld op alle niveaus door : 1) verzorgen van opleiding 2) begeleiding en advies 3) publicaties op nationaal en internationaal niveau