Zoek expertise

1 - 10 of 14 resultaten

Zoek term:

Fundamentele Wiskunde Universiteit Antwerpen

De onderzoeksgroep Fundamentele Wiskunde in Antwerpen bestrijkt een breed spectrum aan onderzoeksgebieden van algebra en meetkunde tot analyse. Meer specifiek, zijn de onderzoekstopics voor elk van de professoren en hun ondersoeksteams:- Karim Becher:kwadratische vormen, getaltheorie van lichamen, centraal simpele algebra's, brauergroepen, lineaire algebraïsche groepen- David Eelbode:conforminvariante operatoren, representatietheorie, ...

Algebra Universiteit Hasselt

Het onderzoeksteam Algebra is actief op gebied van de niet-commutatieve algebraïsche meetkunde, de invarianten theorie en de niet-commutatieve ringen (gegradeerde ringen, Hopf algebra's, quantumgroepen, omhullende algebra's, ...) met toepassingen o.a. in representatietheorie en groeptheorie.

Algebra en Analyse Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

De onderzoeksgroep ALAN (ALgebra en ANalyse) specialiseert zich in de twee kerndomeinen ALGEBRA en ANALYSE binnen de wiskunde. Deze domeinen hebben een rijke historiek, en behelzen in de moderne wiskunde een breder spectrum dan hen traditioneel wordt toegedicht. ALGEBRA bestudeert discrete structuren zoals groepen (studie van symmetrieën) en categorieën (studie van relaties). ANALYSE bestudeert continue structuren, en ontwikkelt theorieën ...

Centrum voor Europese Filosofie Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
Het Centrum voor Europese Filosofie (voormalig Centrum voor Cultuurfilosofie) ontstond in 2007 uit de fusie van drie afzonderlijke onderzoeksgroepen: het Centrum voor Metafysica en Cultuur, Het Centrum voor Filosofie van de Religie, en het Centrum voor Filosofie van Kunst en Literatuur. Het zwaartepunt van het onderzoek in het centrum ligt in de filosofische reflectie op de relatie tussen rede en cultuur in de moderne en hedendaagse samenleving. ...