Zoek expertise

1 - 3 of 3 resultaten

Zoek term:

Onderzoeksgroep Nederlandse Literatuur, Leuven KU Leuven

Verantwoordelijke

Onderzoeksgroep Nederlandse Literatuur, Leuven

Geert Claassens verricht onderzoek naar de Nederlandse literatuur van de middeleeuwen. Zijn aandacht gaat vooral uit naar Middelnederlandse (ridder)epiek, het oeuvre van Petrus Naghel (de Bijbelvertaler van 1360), het vraagstuk van de fictionaliteit in middeleeuwse literatuur en de mogelijkheden van een moderne narratologische benadering van middeleeuwse teksten. Daarnaast is hij betrokken ...