Zoek expertise

1 - 10 of 16 resultaten

Zoek term:

Centrum voor Logica en Filosofie van de Wetenschappen (OE) KU Leuven

Verantwoordelijke

Het Centrum voor Logica en Analytische Wijsbegeerte (CLAW) coördineert alle onderzoek binnen het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte aangaande logica en analytische filosofie, met bijzondere aandacht voor de filosofie van specifieke wetenschappen.
Het Centrum werkt samen met andere Belgische onderzoekers binnen het Nationaal Centrum voor Navorsingen in de Logica en met internationale onderzoekers in onderzoeksprogramma’s binnen de ...

Centrum voor Filosofische Psychologie Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
Het overkoepelende thema van het onderzoek is de vraag naar de mogelijkheden en de grenzen van een naturalistische verklaring van mentale activiteiten en eigenschappen. Hoe is het mogelijk om de subjectieve ervaring van zichzelf als bron van handelen, waarnemen en bedoelen te verzoenen met het wetenschappelijk beeld van de mens als een complex biologisch organisme, dat functioneert in een fysische wereld? Wat is de relatie van het spontane, ...

Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

"Het lopende onderzoek richt zich op: 1. Grondslagen van de Wiskunde; 2. Ontwikkeling van Nieuwe Logica; 3. Geschiedenis en Filosofie van de Kosmologie van de 20e eeuw ; 4. Popularisatie van de wetenschap; 5. Filosofie en Kinderen; 6. Wetenschap Retorica. In weze concentreert deze onderzoeksgroep zich op 1. Filosofie van wetenschap (met name wiskunde en natuurkunde); 2. Overdracht van kennis."

De Wulf-Mansioncentrum voor Antieke, Middeleeuwse en Renaissancefilosofie (OE) KU Leuven

Verantwoordelijke

Het De Wulf-Mansioncentrum is een onderzoekscentrum voor Antieke, Middeleeuwse en Renaissancefilosofie. Lopende projecten: geschiedenis van het Platonisme: studie van Plato, de Oude Academie, Academisch scepticisme, Posthellenistisch platonisme; Neoplatonisme: Neoplatoonse metafysica, ontologie, natuurfilosofie, wetenschapsleer, filosofische methodologie; kritische editie van Neoplatoonse commentaren op Plato (Proclus In Timaeum, ...

Centrum voor Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie (OE) KU Leuven

Verantwoordelijke

Het Centrum voor Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie coördineert al het onderzoek in verband met ethiek, toegepaste ethiek, sociale en politieke filosofie en rechtsfilosofie binnen het Filosofisch Instituut. Het CESPF onderzoekt drie grote lijnen van ondezoek namelijk, de analyse van de morele ervaring binnen ethiek; actuele vragen zoals gezondheidszorg en migratie binnen de toegepaste ethiek en de democratische samenleving binnen de ...