Zoek expertise

1 - 10 of 1572 resultaten

Zoek term:

Geochronologie Vrije Universiteit Brussel

De activiteiten van CHRO kunnen worden geplaatst binnen het kader van het mineraal milieu-domein. De oorsprong van rotsen en minerale afzettingen, de structurele evolutie van de korst, wordt aangepakt door middel van de studie van argon accumulatie bij radioactieve verval van kalium, in verschillende geologische systemen. Dit biedt een zeer veelzijdig dateringstool, dat de hele geschiedenis van de aarde omvat. Een zorgvuldig onderzoek naar de ...

Vakgroep Geologie Universiteit Gent

Verantwoordelijke
De Vakgroep Geologie is verantwoordelijk voor het onderzoek in de geologie. Ze omvat thans 5 onderzoekseenheden (Hydrogeologie en Toegepaste Geologie, Mariene Geologie, Mineralogie en Petrologie, Paleontologie, Pore-scale Processes in Geomaterials), met in totaal bijna 100 medewerkers, die wetenschappelijk onderzoek verrichten in 3 grote thematische onderzoeksdomeinen: Global Change Geology, Geomaterialen en natuurlijke rijkdommen, en ...