Zoek expertise

1 - 10 of 1004 resultaten

Zoek term:

Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap Universiteit Gent

De vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap verricht onderzoek in drie domeinen:(1) Logica, kennisleer en wetenschapsfilosofie: specifieke wetenschapsfilosofische problemen in de uiteenlopende wetenschappelijke disciplines (biologie, biomedische wetenschappen, geschiedenis, psychologie, sociale wetenschappen, wiskunde), en ontwikkeling/toepassing van formele logische systemen.(2) Theoretische en praktische ethiek en wijsgerige antropologie: ...

Wijsbegeerte-Moraalwetenschappen Vrije Universiteit Brussel

Sinds het ontstaan van de mensheid hebben filosofen de gewoonte bij alles wat er bestaat en gebeurt vragen te stellen. Waarom is er 'zijn' en niet veeleer 'niets'? Is de 'waarheid' aanwezig in de dingen of is zij een product van ons denken zelf? Wat is de zin van het leven? Waarom is er onrecht in de wereld? De filosoof is iemand die afstand neemt van zijn leefomgeving, om dan aan de hand van lectuur en studie van boeken enerzijds en van ...