Zoek expertise

1 - 10 of 786 resultaten

Zoek term:

Ecologie en Systematiek Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

Amphibian Evolution Lab http://www.amphiba.be Ons onderzoek is gebaseerd op het gebruik van moleculair fylogenetische technieken om evolutionaire patronen te verklaren in amfibieën. We proberen de relatie tussen tempo en wijze van evolutie te verklaren in relatie tot biogeografie, soortvorming en morfologische diversificatie.

Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (SPHERE) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
Binnen de onderzoeksgroep wordt fundamenteel en toegepast onderzoek verricht in verband met de adaptatie van aquatische en terrestrische organismen aan hun milieu en de effecten van milieuvervuiling op de gezondheidstoestand van organismen, populaties en gemeenschappen. Binnen dit kader kunnen drie onderzoekslijnen worden onderscheiden: De eerste lijn betreft onderzoek naar de biobeschikbaarheid en accumulatie van milieuschadelijke stoffen, de ...

Dynamische Systemen, Signaalverwerking en Gegevensanalyse (STADIUS) KU Leuven

Verantwoordelijke

Het 'Stadius Center for Dynamical Systems, Signal Processing, and Data Analytics (STADIUS)' verricht academisch onderzoek met een klemtoon op zogenaamde 'mathematical engineering', waarbij wiskundige technieken aangewend worden uit de numerieke lineaire en multi-lineaire algebra, statistiek en optimalisatie, voor toepassingen van dynamische systemen en regeltechniek, signaalverwerking, gegevensmodellering en -analyse.
STADIUS heeft een ...

Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen Universiteit Gent

Verantwoordelijke
De vakgroep voor Elektronica en Informatiesystemen (ELIS) is actief in de bijzonder snel evoluerende vakgebieden elektronica, microsystemen, computerwetenschappen en informatie- en communicatietechnologie (ICT). Op het vlak van onderzoek streeft de vakgroep naar het behoud van het evenwicht tussen fundamenteel basisonderzoek en meer toepassingsgericht onderzoek, in samenwerking met industriële partners. Hier wordt, naast de Vlaamse context, veel ...

Laboratorium voor Cellulaire Transportsystemen KU Leuven

Verantwoordelijke

Het onderzoek van het Laboratorium voor Cellulaire Transportsystemen is gericht op de moleculaire structuur en functie, de celbiologische en (patho)fysiologische rol van de verschillende leden van de P-type ATPase familie van 'Transporters'. Deze moleculaire machines genereren vitale ion of lipide transmembraan gradiënten over verschillende biologische membranen, en liggen aan de basis van vele fundamentele fysiologische processen. Meer in ...