Zoek expertise

1 - 10 of 384 resultaten

Zoek term:

Ecologie en Systematiek Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

Amphibian Evolution Lab http://www.amphiba.be Ons onderzoek is gebaseerd op het gebruik van moleculair fylogenetische technieken om evolutionaire patronen te verklaren in amfibieën. We proberen de relatie tussen tempo en wijze van evolutie te verklaren in relatie tot biogeografie, soortvorming en morfologische diversificatie.

Laboratorium voor Cellulaire Transportsystemen KU Leuven

Verantwoordelijke

Het onderzoek van het Laboratorium voor Cellulaire Transportsystemen is gericht op de moleculaire structuur en functie, de celbiologische en (patho)fysiologische rol van de verschillende leden van de P-type ATPase familie van 'Transporters'. Deze moleculaire machines genereren vitale ion of lipide transmembraan gradiënten over verschillende biologische membranen, en liggen aan de basis van vele fundamentele fysiologische processen. Meer in ...

Analytische en Milieu Chemie Vrije Universiteit Brussel

"Het Analytisch en Milieu Labo van de Vrije Universiteit Brussel is betrokken bij milieu-onderzoek, en meer in het bijzonder van aquatische systemen: open oceaan, kustzeeen, estuaria, rivieren en meren. Dit onderzoek is gefinancierd door internationale (EG, VN), nationale en regionale organisaties. Als onderdeel van de broeikas-problametiek worden de gevolgen van planktonproductiviteit op de verwijdering van de atmosferische kooldioxide ...

Vlaams Instituut voor de Zee Vlaams Instituut voor de Zee

Verantwoordelijke
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is een autonoom instituut met de rechtspersoonlijkheid van een vzw en werd opgericht in 1999. Het VLIZ is het coördinatie- en informatieplatform voor zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, en fungeert hierbij als het knooppunt voor marien en kustgebonden onderzoek en als internationaal aanspreekpunt.

De taken van het VLIZ kunnen als volgt samengevat worden:
- Coördinatie en ...