Zoek expertise

1 - 10 of 2915 resultaten

Zoek term:

Vakgroep Wiskundige Modellering, Statistiek en Bio-informatica Universiteit Gent

Het toepassingsdomein van deze modelgebaseerde studies is breed en behelst: Landbouw: afweging van economie en ecologie in intensieve melkveehouderij en minimaliseren van milieu-impact van banaanplantages in ontwikkelingslanden Fermentatietechnologie: metabole modellering voor het vinden van metabole limitaties ("bottlenecks") van productiesnelheden en het kwantitatief ophelderen van biochemische regulatiemechanismen Levensmiddelenmicrobiologie ...

Antwerpen Systemen en software Modellering (AnSyMo) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
Onze samenleving wordt gedirigeerd door software. Bijna alle apparaten en artefacten rondom bevatten tot op zoekere hoogte software en geen enkele organisatie of bedrijf en bedrijven vandaag de dag functioneren zonder. Voorbeelden zijn dan ook talrijk: webapplicaties, desktop software pacemakers, mobiele telefoons, trein controlesystemen en autos.AnSyMo is een onderzoeksgroep die fundamenten, technieken, methoden en hulpmiddelen onderzoekt voor ...

Leuvens Centrum voor Computationele Modellering KU Leuven

Verantwoordelijke

Het Leuvens Centrum voor Computationele Modellering is een interdepartementieel, multidisciplinair centrum binnen de KU Leuven dat de complementaire expertise van verschillende onderzoeksgroepen in wetenschap en techniek, met gedeelde interesses en expertise in geavanceerde numerieke modellering en computersimulatie methoden, samenbrengt.

Artificiële intelligentie ondersteunde modellering in de klinische wetenschappen Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

De onderzoeksgroep AIMS is gegroeid uit de (nog niet als onderzoeksgroep erkende) onderzoekseenheid CIME. CIME staat voor “cognition and modelling”, en werd niet afgekort als COMO omdat die onderzoeksgroep al bestond in de faculteit wetenschappen in de periode waarin CIME werd opgericht. CIME is een onderdeel van NEUR. Gezien de groei van CIME, en na overleg met de voorzitter van NEUR, startten we met de erkenningsaanvraag als onderzoeksgroep ...

Data-analyse en Modellering Universiteit Hasselt

Het onderzoek van Data-analyse en Modellering (DAM) groep is gebasseerd op kwantitatieve analyse methoden zoals (1) data mining, (2) multivariate statistics, (3) econometrics and (4) operational research.

Kwantum Chemie - Moleculaire Modellering Vrije Universiteit Brussel

De doelstellingen van de Alliantiegroep: het bundelen van de krachten, inzichten, competenties van de drie groepen, tot één groep die binnen Vlaanderen en België de sterkste expertise in theoretisch – computationeel – modelleringsonderzoek vertoont en ook internationaal qua dimensie als groot kan aanzien worden. Dit zal o.i. de positie van de beide universiteiten in dit domein verder versterken. Hoewel het onderzoek een gemeenschappelijke ...

Plasma, Laser Ablatie en Oppervlakte-modellering (PLASMANT) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
In de onderzoeksgroep PLASMANT ontwikkelen we numerieke modellen voor (i) plasma's (gasontladingen), (ii) de interactie tussen plasma en een vaste stof oppervlak, en (iii) de interactie tussen een laser en een vaste stof oppervlak, met als doel de toepassingen van plasma's en lasers (o.a. in materiaaltechnologie, analytische chemie, milieu- en medische toepassingen) te optimalizeren.* Voor de gasontladingsplasma's hebben we Monte Carlo modellen, ...