Zoek expertise

1 - 10 of 1058 resultaten

Zoek term:

Logic Engineering Vrije Universiteit Brussel

Binnen de context van de alliantieonderzoeksgroep willen we o.m. werken aan de studie van declaratieve formalismen die schaalbaar zijn tot het niveau van webtoepassingen. Door de uitdrukkingskracht van formalismen op een zinvolle manier te beperken tot wat effectief vereist is, kunnen soms verrassend efficiente systemen gevonden warden. We willen bv. onderzoeken ender welke voorwaarden het PageRank algoritme, dat door Google gebruikt wordt om ...

Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

"Het lopende onderzoek richt zich op: 1. Grondslagen van de Wiskunde; 2. Ontwikkeling van Nieuwe Logica; 3. Geschiedenis en Filosofie van de Kosmologie van de 20e eeuw ; 4. Popularisatie van de wetenschap; 5. Filosofie en Kinderen; 6. Wetenschap Retorica. In weze concentreert deze onderzoeksgroep zich op 1. Filosofie van wetenschap (met name wiskunde en natuurkunde); 2. Overdracht van kennis."

Centrum voor Logica en Filosofie van de Wetenschappen (OE) KU Leuven

Verantwoordelijke

Het Centrum voor Logica en Analytische Wijsbegeerte (CLAW) coördineert alle onderzoek binnen het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte aangaande logica en analytische filosofie, met bijzondere aandacht voor de filosofie van specifieke wetenschappen.
Het Centrum werkt samen met andere Belgische onderzoekers binnen het Nationaal Centrum voor Navorsingen in de Logica en met internationale onderzoekers in onderzoeksprogramma’s binnen de ...

Vakgroep Wiskunde: Analyse, Logica en Discrete Wiskunde Universiteit Gent

Verantwoordelijke
Binnen de analyse wordt er gewerkt op harmonische analyse, functionaalanalyse, partiële differentiaalvergelijkingen, operatortheorie, asymptotische analyse en niet-standaard analyse. Het onderzoek in functionaalanalyse legt zich toe op de studie van functieruimten, functionele ongelijkheden en veralgemeende functies. Veralgemeende functies worden zowel onderzocht in een lineaire als in een niet-lineaire context, vaak gebruik makend van ...

Sagalassos Archaeological Research Project KU Leuven

Verantwoordelijke

Het Sagalassos Archaeological Research Project heeft interdisciplinaire ambities om het verre en minder verre verleden, en zelfs de nabije toekomst van de regio waarin de antieke stad Sagalassos zou komen te ontstaan, tot bloei kwam en verdween te bestuderen. Het studiegebied beslaat 1200 km2 in het Merendistrict van het huidige Turkije. Chronologisch gezien is de uitdaging nog groter: van het Midden Paleolithicum tot en met de duurzame ...

Computerwetenschappentechnologie, Campus De Nayer Sint-Katelijne-Waver KU Leuven

Verantwoordelijke

De focus van het onderzoek van de Technologiecluster Computerwetenschappen op Campus De Nayer (Sint-Katelijne-Waver) ligt op het gebruik van Artificiële Intelligentie technologie voor industriële toepassingen. Dit omvat zowel een luik Kennisrepresentatie (het voorstellen van en redeneren met complexe domeinkennis), als een luik Machine Learning (het afleiden van modellen uit data, vaak probabilistische en/of relationele modellen). Op Campus ...