Zoek expertise

1 - 10 of 1514 resultaten

Zoek term:

Kinesitherapie, Menselijke Fysiologie en Anatomie Vrije Universiteit Brussel

De vakgroep Fysiotherapie, Menselijke Fysiologie en Anatomie is een van de twee vakgroepen van de faculteit LK. De vakgroep verricht onderzoek en geeft onderwijs in de domeinen anatomie, menselijke fysiologie en fysiotherapie.

Motorische Revalidatie en Kinesitherapie Vrije Universiteit Brussel

"Overzicht van de belangrijkste onderzoeksactiviteiten: Pierre Lievens en Philip van der Veen -- Edema na mastectomie: Om de fysieke therapie behandeling van oedeem na mastectomie te optimaliseren, wordt het bestaan vann ieuw gevormd lympho-lymfestelsel anastomosises onderzocht op dierlijke modellen; -- De invloed van fysieke middelen op het lymfestelsel vasomoticity ; -- Op het gebied van de elektrotherapie zijn we opz oek naar de optimale ...

Beweging en Voeding voor Gezondheid en Prestatie Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

De fusie onderzoeksgroep MOVE (= voormalige BEGE+BEPR+MODI groepen) werd opgericht in 2020, met Prof. Dr. Eva D’Hondt als huidig voorzitter, en maakt deel uit van de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen (BESW) van de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie (LK). De onderzoeksgroep ‘Beweging en Voeding voor Gezondheid en Prestatie’ verenigt het enthousiasme en de expertise van jonge en meer ervaren onderzoekers, waarbij een ...

Menselijke Fysiologie en Algemene Biologische Scheikunde Vrije Universiteit Brussel

De afdeling MFAB ontwikkelt onderzoeksactiviteiten in de domeinen van de menselijke fysiologie (zie ook onderzoeksgroep MFYS) en algemene biochemie (zie ook onderzoeksgroep ABIS). De meeste onderzoeksactiviteiten van MFYS hebben betrekking op de fysiologische effecten van lichaamsbeweging en kunnen in de volgende onderzoeksonderwerpen worden gerangschikt: - de effecten van lichamelijke activiteit en inactiviteit op de gezondheidsstatus en de ...

Biometrie en Biomechanica Vrije Universiteit Brussel

"De belangrijkste onderzoeksthema's van de afdeling BIOM zijn: 1. Driedimensionaal kinetisch gedrag van menselijke bewegingen; 2. Biomechanische simulatiemodellering en optimalisering van sportieve bewegingen; 3. Podiatric biomechanica; 4. Computerised ganganalyse; 5. Bijhouden van de gezondheid en de prestatie gerelateerde conditie van de adolescentie naar volwassenheid; 6. Invloed van omgevingsfactoren op het leven als volwassene ; 7. ...

Bewegingsagogiek, Sport- en Vrijetijdsbeleid Vrije Universiteit Brussel

Onderzoek binnen BSVB moet worden afgestemd op de activiteiten van de onderzoeksgroep Social Movement Agogics (SOBA) en de onderzoeksunit Leisure, Future and Policy Planning (VTBP), die gedetailleerd worden beschreven op de volgende pagina's. SOBA voert onderzoek uit die gericht is op het beschrijven, uitleggen, interveniëren en voorspellen van de acties van individuen en groepen met betrekking tot beleids- en begeleidingsgerelateerde ...

Bewegings- en Sportwetenschappen Vrije Universiteit Brussel

De afdeling Bewegings- en Sportwetenschappen is een van de twee afdelingen in de faculteit LK en verzorgt onderwijs en voert onderzoek uit over sportbeleid en sportwetenschappen.

Bewegingsvorming en Sporttraining Vrije Universiteit Brussel

"Het onderzoek binnen de afdeling BETR behandelt momenteel de volgende onderwerpen: 1. De invloed van extrinsieke video-feedback op het motorisch leerproces tijdens de uitvoering van elementaire gymnastische vaardigheden; 2. Computer-assisted scouting en match / game systeem analyse (scouting); 3. De rol van de verschillende feedbacksystemen over de verwerving van gymnastische vaardigheden; 4. De tijd van informatieverwerking van visuele ...

Sportbeleid en -management Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

Missie : SBMA is een expertisecentrum voor beleid en management in de sport. Visie : - verwerven van kennis via toegepast en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek - gebruik en verspreiden van onze expertise binnen de (inter)nationale sportwereld op alle niveaus door : 1) verzorgen van opleiding 2) begeleiding en advies 3) publicaties op nationaal en internationaal niveau