Zoek expertise

1 - 10 of 53 resultaten

Zoek term:

Centrum voor Arbeidsrecht Vrije Universiteit Brussel

Onderzoek op het gebied van nationaal, Europees en internationaal recht Juridische aspecten van geprivatiseerde arbitrageproblemen: de rol van outplacement in de werkloosheidsvraag Het juridische statuut van de professionele sportman Het juridische statuut van de huiswerker Analyse van een wetsvoorstel betreffende vennootschappen met een sociaal doel Naarmate Een handvest van de sociale verzekerde sociale wetgeving en de constitutionele ...

Onderzoekseenheid Arbeids- en Socialezekerheidsrecht KU Leuven

Verantwoordelijke

ARBEIDSRECHT - Reikwijdte en bevoegdheid van paritaire commissies (paritaire comités) - discriminatie op de arbeidsmarkt - seksuele intimidatie - arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen in de transformerende Midden-Europese landen - opleiding op het gebied van opleiding - medezeggenschap, incl. financiële participatie - Werkgelegenheid en privacyrechten - Gezondheid en veiligheid op de werkplek - Sportwetgeving - Gelijkheid en het onderscheid ...

Instituut voor Arbeidsrecht KU Leuven

Verantwoordelijke

Het Instituut voor Arbeidsrecht maakt samen met het Instituut voor Sociaal Recht deel uit van de afdeling Arbeids- en socialezekerheidsrecht. Dit is een van de afdelingen van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven.

De voornaamste taak van het Instituut voor Arbeidsrecht bestaat in het verzorgen van onderwijs en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het vlak van arbeidsrecht in ruime zin van het woord. Daarnaast wordt ...