Zoek expertise

1 - 10 of 6779 resultaten

Zoek term:

Informatica en Toegepaste Informatica Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

Computerwetenschappen: Het department DINF is onderverdeeld in de volgende onderzoeksgroepen: De onderzoeksgroepen rond Artificiële Intelligentie zijn ARTI en COMO;; SOFT is een onderzoeksgroep rond software talen; WISE doet onderzoek naar innovatieve informatie systemen en menselijke aspecten van software toepassingen en de ontwikkeling ervan; STARLab werkt rond databases en de semantiek van data. Mer informatie van men vinden op de website ...

Biostatistiek en medische informatica Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

De afdeling Biostatistiek en Medische Informatica op de medische campus van de Vrije Universiteit Brussel is betrokken bij het onderwijs en O & O op het gebied van (bio) statistiek, medische informatica en e-gezondheid.

De leden van het team zijn betrokken bij het onderwijzen van statistieken en informatica, vooral in de faculteit geneeskunde en farmacie van de VUB in Jette. De afdeling coördineert de master after master in het ...

Databases en Theoretische Informatica Universiteit Hasselt

Verantwoordelijke
De Onderzoeksgroep Databases en Theoretische Informatica is hoofdzakelijk actief op het gebied van database-theorie. De context van databanken is hier zeer ruim geïnterpreteerd, en is niet beperkt tot standaard relationale database management systemen. Het algemene thema is het ontwerp en de analyse van logische datamodellen en bijbehorende ondervragings-talen. Dit thema wordt toegepast op verschillende soorten systemen, zoals relationele, ...

Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek Universiteit Gent

Verantwoordelijke
De vakgroep speelt een belangrijke rol in het onderwijs aan de Universiteit Gent en staat in voor het doceren van meer dan 100 vakken in verschillende faculteiten. De bachelor- en masteropleidingen Wiskunde en Informatica en de master-na-masteropleiding Statistische data analyse zijn het nauwst verbonden aan de vakgroep. Daarnaast is de vakgroep verantwoordelijk voor heel wat service-onderwijs in andere opleidingen. Het onderzoek is verdeeld ...

Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Vrije Universiteit Brussel

De opdracht van MOSI ( Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management) bestaat er in onderzoek te verrichten in het kader van wiskunde, operationeel onzerzoek, statistiek en informatica voor management, en de raakvlakken tussen deze diverse domeinen.

Biomedische Statistiek en Informatica Vrije Universiteit Brussel

" Op het gebied van statistisch onderzoek is het aandachtspunt multivariate statistische methoden, met name cluster analyse, ofte de studie van de methoden voor het vinden van groepen in de gegevens. Het werk bestaat uit de ontwikkeling, en implementatie computer, alsook de toepassing van clustering methoden. De studie-groep is ook actief in samenwerkingsverbanden met andere groepen van de Faculteit Geneeskunde in de toepassing van ...