Zoek expertise

1 - 10 of 11898 resultaten

Zoek term:

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Universiteit Gent

De faculteit wordt gekenmerkt door een groot aanbod aan opleidingen in de geneeskunde en gezondheidswetenschappen en de daaraan gekoppelde onderzoeksactiviteiten. Het onderzoek op de faculteit is zeer divers gaande van fundamenteel (bio)medisch onderzoek tot translationeel en klinisch wetenschappelijk onderzoek. De faculteit profileert zich sterk op onderzoeksvlak en beoogt een hoge wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact. Valorisatie ...

Geneeskunde en Levenswetenschappen Universiteit Hasselt

De faculteit geneeskunde en levenswetenschappen wil academici opleiden die meebouwen aan de gezondheidszorg van de toekomst. Bij het onderwijs ligt de klemtoon daarom op kennen én kunnen, op kennis én vaardigheden. De faculteit geneeskunde en levenswetenschappen kiest voor hoogwaardig fundamenteel en toegepast onderzoek in een beperkt aantal geselecteerde kerndomeinen, en gelooft in de meerwaarde van multidisciplinariteit. Door actieve ...

Vakgroep Biomoleculaire Geneeskunde Universiteit Gent

Verantwoordelijke
De vakgroep Biomoleculaire Geneeskunde maakt deel uit van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en voert onderzoek uit binnen het domein van de biomoleculaire geneeskunde.

Geneeskunde en Farmacie academisch/administratief Vrije Universiteit Brussel

Onze onderzoeksvisie is om de gezondheidszorg te verbeteren met aandacht voor de kwaliteit van leven en respect voor de autonomie van elk individu. De onderzoeksgroepen van de faculteit zijn verdeeld over 10 clusters. Een overzicht van het onderzoek uitgevoerd in de verschillende clusters:

  • Medische beeldvorming
  • Cardiovasculaire aandoeningen
  • Aandoeningen van het centrale zenuwstelsel
  • Ontwikkeling en ...

Vakgroep Gerechtelijke Geneeskunde Universiteit Gent

De vakgroep Gerechtelijke geneeskunde maakte deel uit van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en voerde onderzoek naar de medico-legale problemen die zich in het kader van de rechtspleging en meer in het bijzonder het opsporingsonderzoek kunnen stellen en die slechts door de deskundige tussenkomst van een arts kunnen worden opgehelderd.

Departement Cellulaire en Moleculaire Geneeskunde KU Leuven

Verantwoordelijke

Het Departement Cellulaire en Moleculaire Geneeskunde bestaat uit 13 laboratoria: het Laboratorium voor Biosignalering & Therapeutica; het Laboratorium voor Celdoodonderzoek & Therapie; het Laboratorium voor Cellulaire Transportsystemen; het Laboratorium voor Intensieve Geneeskunde; het Laboratorium voor Ionenkanaalonderzoek; het Laboratorium voor Lipidenbiochemie en Proteïnen-interactie; het Laboratorium voor Moleculaire en ...

Faculteit Geneeskunde KU Leuven

Verantwoordelijke

De faculteit geneeskunde bestaat uit een administratieve directie, onderwijsorganisatie, Decanaat, Academische Consulenten, Expertisecentrum onderwijs en Alumni.