Zoek expertise

1 - 10 of 418 resultaten

Zoek term:

Vakgroep Nederlandse Literatuur Universiteit Gent

Nederlandse literatuur en cultuur van de middeleeuwen. Handschriftenkunde, analytische bibliografie en geschiedenis van de vroege drukkunst. Letterkunde van de rederijkers (15e-16e eeuw). Literatuur en cultuur van de 17e eeuw. Modernisme en avant-garde. Nederlandse literatuur van het interbellum. Moderne Nederlandse poëzie. Moderne editiewetenschap. Nederlandstalig proza na 1945. Postmoderne theorie en literatuur. Afrikaanse literatuur. ...

Onderzoeksgroep Nederlandse Literatuur, Leuven KU Leuven

Onderzoeksgroep Nederlandse Literatuur, Leuven

Geert Claassens verricht onderzoek naar de Nederlandse literatuur van de middeleeuwen. Zijn aandacht gaat vooral uit naar Middelnederlandse (ridder)epiek, het oeuvre van Petrus Naghel (de Bijbelvertaler van 1360), het vraagstuk van de fictionaliteit in middeleeuwse literatuur en de mogelijkheden van een moderne narratologische benadering van middeleeuwse teksten. Daarnaast is hij betrokken ...

Instituut voor de studie van de letterkunde in de Nederlanden (ISLN) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
Het Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden (ISLN) is een onderzoeksgroep van de Universiteit Antwerpen. Het ISLN richt zich op de Nederlandstalige literatuur van de middeleeuwen tot nu. Specifieke aandacht gaat naar boekgeschiedenis, meertaligheid en de maatschappelijke context van literatuur.Het ISLN biedt onderdak aan de documentatiecentra rond Louis Paul Boon en Hugo Claus en werkt structureel samen met andere ...