Zoek expertise

1 - 10 of 2549 resultaten

Zoek term:

Laboratorium voor Complexe Genetica KU Leuven

Verantwoordelijke

Het Laboratorium voor Complexe Genetica werkt aan de genetica van complexe (multifactoriële) ziekten, met speciale aandacht voor neurodegeneratieve aandoeningen (de ziekte van Alzheimer) en inflammatoire darmaandoeningen (IBD). We gebruiken een translationele genetica-aanpak in de context van specifieke klinische vragen: (vroege) diagnose, subtypen van ziekten, ziekteprogressie, behandelingsopties ... Specifiek gebruiken we gegevens van ...

Medische genetica UZBrussel

De onderzoeksgroep Reproductie en Genetica (REGE) maakt deel uit van het onderzoekscollectief Reproductie Genetica en Regeneratieve Geneeskunde. Het onderzoek richt zich op verschillende aspecten van de menselijke genetica, voortplanting, vroege ontwikkeling en stamcellen

Historisch gezien was de groep geïnteresseerd in metabole ziekten zoals lysosomale opslagziekten en dit heeft geleid tot de nauwe samenwerking van S. Seneca met ...

Reproductie en Genetica Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

REGE houdt zich bezig met de interfase tussen reproductie en genetica, een ruime benaming die verschillende onderdelen vervat. Zo wordt de genetica van mannelijke infertiliteit en het zoeken naar genen die een rol spelen in de spermatogenese een eerste topic die vooral in samenwerking met het Centrum Medische Genetica wordt onderzocht. Een tweede belangrijke topic omvat de (epi)genetica van embryo's en embryonale stamcellen, dwz onderzoek ...

Medische Genetica (MEDGEN) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
Er zijn verschillende onderzoekslijnen waarvan de voornaamste zich toespitsen op de ontwikkeling van erfelijke bottumoren (osteochondromen), onderzoek naar het Adams-Oliver syndroom en de ontwikkeling van moleculair diagnostische testen voor humane erfelijke aandoeningen. 1) Onderzoek naar de ontwikkeling van erfelijke bottumoren (multipele osteochondromen.Osteochondromen zijn de meest frequente erfelijke bottumoren bij kinderen. Multipele ...

Cellulaire Genetica Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

"Het Cel-Genetica-Labo heeft als belangrijkste onderzoeksonderwerpen de volgende: / / 1. Bescherming van de gezondheid van de werknemers (DWTC) (Prof.Volders): -- Polycyclische aromatische koolwaterstoffen; -- Styreen, ethyleen en Propyleen; -- Cobalt en kobalt en hard metaal bevattende stof; -- Ioniserende straling. / / 2. Aneuploidy in borstkanker (Prof.Volders). / / 3. Aneugenic versus clastogene effecten van mutagene In Vitro en in vivo ...

Cognitieve Genetica (COGNET) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
De missie van de onderzoeksgroep "cognitieve genetica" is om de genetische oorzaken van cognitieve stoornissen te achterhalen en de functie van de onderliggende genen te bestuderen met als uiteindelijk doel het ontwikkelen van rationele therapie. Wij helderen nieuwe oorzaken van de cognitieve ziektebeelden op vertrekkende van families waarin dit ziektebeeld segregeert of door karakterisatie van unieke chromosomale afwijkingen in patiënten, zoals ...

Laboratorium voor Genetica van Kwaadaardige Aandoeningen KU Leuven

Verantwoordelijke

De ontdekking en functionele karakterisering van nieuwe, recurrente cytogenetische of moleculaire afwijkingen bij maligne aandoeningen is de belangrijkste onderzoeksdoelstelling van het Laboratorium voor Genetica van Kwaadaardige Aandoeningen. Deze onderzoeksdoelstelling sluit op vanzelfsprekende wijze aan op de diagnostische cytogenetische en moleculaire services die CME-UZ aanbiedt voor vrijwel elke maligne pathologie: acute en chronische ...

Laboratorium voor Genetica van Menselijke Ontwikkeling KU Leuven

Verantwoordelijke

Het onderzoek in het Laboratorium voor Genetica van Menselijke Ontwikkeling heeft een focus op de klinische en genetische karakterisatie van genetische aandoeningen, met speciale nadruk op dysmorphology, aangeboren afwijkingen van het hart en het gezicht, verstandelijke beperking. Ze dragen bij aan het aan het lopend onderzoek naar nieuwe ziektebeelden en de verdere afbakening van bestaande syndromen.

Menselijke moleculaire genetica Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
De belangrijkste onderzoeksinteresse van de onderzoeksgroep ligt op het vlak van sensorische genetica. Er worden verschillende soorten sensorische aandoeningen bestudeerd, maar de nadruk ligt op niet syndromaal gehoorverlies en otosclerose. Grote families worden verzameld in Belgie en Nederland, maar ook in landen met vele consanguine huwelijken zoals Iran. Deze stambomen worden geanalyseerd via genetische koppelingsanalyse. Vervolgens worden de ...

VIB CMN - Genetica van de ziekte van Alzheimer Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
De onderzoeksgroep heeft als doel het inzicht in de complexe genetica van de ziekte van Alzheimer te vergroten, en het translationele potentieel van genetische inzichten te onderzoeken. We gebruiken genetisch-epidemiologische en geavanceerde genomische technnologie om moleculaire mechanismen te identificeren die kunnen dienen als toekomstige uitgangspunten voor vroege detectie, preventie en behandeling. Technieken zijn onder andere 2e en 3e ...