Zoek expertise

1 - 10 of 626 resultaten

Zoek term:

Monitoring en herstel aquatische fauna Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek

Het team Monitoring en herstel van de aquatische fauna verricht beleidsrelevant, wetenschappelijk onderzoek rond de monitoring en het herstel van de aquatische fauna, met de focus op vissen. In het kader van verschillende nationale en internationale richtlijnen (het Soortenbesluit, de Kaderrichtlijn Water, de Habitatrichtlijn, Natura-2000, de Palingverordening en de Verordening Invasieve Exoten) bemonsteren we de beken, (getijgebonden) ...

Faunabeheer Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek

Faunabeheer in relatie tot mens en biodiversiteit staat centraal in de onderzoeksgroep Faunabeheer. Schadebeheer vormt een eerste belangrijke topic. De groep zoekt, onder andere, naar beheerinstrumenten en -strategieën die toelaten de negatieve impact van inheemse én uitheemse soorten te verminderen. Een tweede belangrijke topic vormt het duurzaam gebruik van inheemse populaties: wat zijn de potenties en randvoorwaarden voor het duurzaam ...

Faunabeheer en invasieve soorten Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek

Faunabeheer in relatie tot mens en biodiversiteit staat centraal in het team Faunabeheer & exoten. Schadebeheer vormt een eerste belangrijke topic. Het team zoekt, onder andere, naar beheerinstrumenten en -strategieën die toelaten de negatieve impact van inheemse én uitheemse soorten te verminderen. Een tweede belangrijke topic vormt het duurzaam gebruik van inheemse populaties: wat zijn de potenties en randvoorwaarden voor het duurzaam ...