Zoek expertise

1 - 10 of 884 resultaten

Zoek term:

Monitoring en herstel aquatische fauna Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Het team Monitoring en herstel van de aquatische fauna verricht beleidsrelevant, wetenschappelijk onderzoek rond de monitoring en het herstel van de aquatische fauna, met de focus op vissen. In het kader van verschillende nationale en internationale richtlijnen (het Soortenbesluit, de Kaderrichtlijn Water, de Habitatrichtlijn, Natura-2000, de Palingverordening en de Verordening Invasieve Exoten) bemonsteren we de beken, (getijgebonden) ...