Zoek expertise

1 - 10 of 7154 resultaten

Zoek term:

Studiecentrum Experimentele Literatuur Vrije Universiteit Brussel

Het centrum wil onderzoek stimuleren en verrichten naar literatuur die bewust afwijkt van de gangbare conventies en op zoek gaat naar formele vernieuwing. Er wordt gefocust op auteurs en teksten uit het symbolisme, de historische avant-garde, de neo-avant-garde (vijftigers, nouveau roman, Ander Proza) en het postmodernisme. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de genres waarin het experiment zich in het bijzonder manifesteert, zoals het ...

Experimentele Anatomie Vrije Universiteit Brussel

"De afdeling Experimentele anatomie doet fundamenteel onderzoek naar topografische, functionele en klinische anatomie, gepolariseerd rond het menselijk lichaam en zijn samenstelling. Beide dissecties (een gedetailleerde studie van het interieur van het menselijk lichaam) en plastine studies (gemaakt van bereid delen van het menselijk lichaam) zijn elementen van studenten hun contact met de anatomie. De onderzoeksresultaten (anatomische ...

Experimentele Farmacologie Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

De voorgestelde onderzoeksgroep is het resultaat van de gemeenschappelijke interesse van drie vakgroepen (MBFA, FASC en PARC) met betrekking tot de farmacologiscbe en kliniscbe aspecten van de bioactieve endogene fragmenten van angiotensine. Deze fragmenten maken deel uit van bet renine angiotensinesysteem (RAS) dat van groot klinisch belang is gezien zijn rol in de regulatie van bet cardiovasculaire systeem en zijn rol in geheugenprocessen. ...

Experimentele en Toegepaste Psychologie Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

EXTO doet Onderzoek in vijf onderzoeksgroepen rond de volgende thema's 1) BIPS: Fysiologie & neuropsychologie van slaap, slapeloosheid en cognitieve prestatie 2) SOSP: Sociale cognitieve neurowetenschappen 3) COPS: Aandacht en impliciet leren. 4) MEPS: Meten van subjectieve onvertuigingen 5) WOPS: Non-profit en talent management

Experimentele in vitro toxicologie en dermato-cosmetologie Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

De onderzoeksgroep In Vitro Toxicologie en Dermato-Cosmetologie (IVTD) van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) vormt een hub voor veel veelbelovende O&O-projecten binnen een brede wetenschappelijke reikwijdte. Zij delen allemaal één gemeenschappelijk doel, namelijk een verbetering van de gezondheid en veiligheid van de mens. We bereiken dit door:

Het ontwikkelen van robuuste en menselijke relevante lever-gebaseerde in vitro modellen ...

Experimentele Pathologie Vrije Universiteit Brussel

De onderzoeksgroep EXPA brengt de klinisch-pathologische expertise van prof Ramses Forsyth samen met de meer fundamenteel histopathologisch gerichte expertise van prof Peter in’t Veld en herstelt daarmee de traditionele interactie tussen een klinische UZ dienst en de Faculteit in dit voor het (translationeel) biomedisch onderzoek belangrijke domein. Het zal niet alleen als core-facility voor histopathologie dienen, maar ook als platform voor ...

Laboratorium voor Experimentele Hematologie (LEH) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
Het Laboratorium voor Experimentele Hematologie (LEH) onder leiding van prof. dr. Zwi Berneman onderzoekt nieuwe concepten in gepersonaliseerde (stam)cel- en gentherapieën voor de behandeling van ongeneeslijke ziekten zoals kanker, neurodegeneratieve aandoeningen en auto-immuunziekten zoals multiple sclerose. Er wordt zowel fundamenteel basisonderzoek als translationeel en klinisch onderzoek verricht. Voor dit laatste wordt er zeer nauw ...

Experimentele Cardiologie KU Leuven

Verantwoordelijke

Onderzoek richt zich op moleculaire mechanismen van excitatie-contractie koppeling in cardiale myocyten (elektrofysiologie, geavanceerde calcium beeldvorming), cellulaire remodeling bij hartaandoeningen: ischemie en hartfalen, mechanismen van aritmieën. Onderzoek heeft verder tot doel epigenetische mechanismen van adaptieve en slecht adaptieve remodellering van cardiale myocyten te begrijpen. Ander werk richt zich op moleculaire pathways in ...

Klinische en Experimentele Endocrinologie KU Leuven

Verantwoordelijke

De werking van steroïde hormonen (specifiek androgenen en vitamine D) en polypeptide-hormonen (specifiek calciumregulerende hormonen); De regulering van deze hormonen en hun hun rol in menselijke ziekte; De rol van deze hormonen in normale en abnormale celdifferentiatie; Ontwikkeling van nieuwe technieken voor de meting van hormonen, hormoon-bindende eiwitten en hormoonreceptoren; Ontwikkeling van nieuwe vitamine D analogen met specifieke ...