Zoek expertise

1 - 10 of 4837 resultaten

Zoek term:

Onderzoeksgroep Moderniteit en Samenleving 1800-2000, Leuven KU Leuven

Verantwoordelijke

De Onderzoeksgroep Moderniteit en Samenleving 1800-2000, Leuven, bestudeert internationale actoren, globale-lokale verbanden en transnationale fenomenen. De onderzoeksfocus ligt op agency en agenda-setting, maar ook op de bottom-up processen die nieuwe georganiseerde vormen van trans- en internationale interactie voortbrachten in de laatste 200 jaar. Conceptuele kaders voor het handelen en denken over de grenzen van het ...

Power in History - Centrum voor Politieke Geschiedenis Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
Het begrip 'politiek' wordt door deze onderzoeksgroep ruim verstaan, als alles wat betrekking heeft op de bewuste vormgeving van de maatschappij en op de conflicten die in dat verband kunnen ontstaan. Tot het domein van deze onderzoeksgroep behoort daarom zowel de studie van de politieke instellingen, als die van politieke theorieën en ideologieën, van de politieke cultuur en van de internationale betrekkingen. Vooral echter wil de ...

Architectuur en Maatschappij KU Leuven

Verantwoordelijke

De afdeling ‘Architectuur en Maatschappij’ situeert zich op het kruispunt tussen de ingenieurswetenschappen en de architectuur aan de ene kant, en de humane en sociale wetenschappen aan de andere. Zij maakt daarbij op interdisciplinaire wijze gebruik van een brede waaier van methodologieën afkomstig uit deze domeinen. Haar onderzoek bestrijkt een breed gamma van schaalniveau’s van het bouwelement tot de regio, met een tijdslijn van het ...