Zoek expertise

1 - 10 of 3124 resultaten

Zoek term:

Toegepaste Statistiek, Operationeel Onderzoek en Wiskunde voor de Humane Wetenschappen Vrije Universiteit Brussel

De afdeling Toegepaste Statistiek, Operatieonderzoek en Wiskunde voor de Humane Wetenschappen behandelt diverse toepassingen van kwantitatieve technieken op verschillende terreinen (bijvoorbeeld wiskundige modellering), b.v. Data analyse, Manpower planning, Locatie problemen, Hydrologie, Demografie en Multicriteria analyse.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Universiteit Gent

Inzake onderzoek kende de faculteit Economie en Bedrijfskunde sinds het begin van deze eeuw een sterke ontwikkeling. Aangestuurd door de facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek werd in toenemende mate ingezet op fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek dat moest uitmonden in kwaliteitsvolle (peer-reviewed) nationale en internationale publicaties en in doctoraten. Consistent, en kenmerkend voor U+2018Gentse economenU+2019, ...

Bedrijfseconomische Wetenschappen Universiteit Hasselt

De faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen gelooft dat de toekomst van haar universitair onderwijs en onderzoek ligt in het streven naar evenwicht tussen excellentie en uniciteit, tussen multidisciplinariteit en specialisatie, en tussen experimentele vernieuwing en uitdieping van gevestigde thema''s. Deze evenwichtsoefeningen worden gestuurd door een kwaliteitscultuur met transparante instrumenten.

De faculteit ...