Zoek expertise

1 - 10 of 3159 resultaten

Zoek term:

Toegepaste Statistiek, Operationeel Onderzoek en Wiskunde voor de Humane Wetenschappen Vrije Universiteit Brussel

De afdeling Toegepaste Statistiek, Operatieonderzoek en Wiskunde voor de Humane Wetenschappen behandelt diverse toepassingen van kwantitatieve technieken op verschillende terreinen (bijvoorbeeld wiskundige modellering), b.v. Data analyse, Manpower planning, Locatie problemen, Hydrologie, Demografie en Multicriteria analyse.

Milieu Ecologie en Toegepaste Microbiologie (ENdEMIC) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
Lab of Environmental and Urban Ecology - Roeland SamsonDoor de sterk stijgende wereldbevolking komt de beschikbare ruimte onder steeds grotere druk te staan. Verstedelijking biedt een logische oplossing voor dit ruimteprobleem. In steden worden echter verschillende vervuilende activiteiten geconcentreerd, met niet alleen negatieve gevolgen voor de mens, maar ook voor de planten en dieren die in deze steden verblijven. Tegelijkertijd biedt de ...

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Universiteit Gent

Inzake onderzoek kende de faculteit Economie en Bedrijfskunde sinds het begin van deze eeuw een sterke ontwikkeling. Aangestuurd door de facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek werd in toenemende mate ingezet op fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek dat moest uitmonden in kwaliteitsvolle (peer-reviewed) nationale en internationale publicaties en in doctoraten. Consistent, en kenmerkend voor U+2018Gentse economenU+2019, ...