Zoek expertise

1 - 10 of 804 resultaten

Zoek term:

Onderzoeksgroep Epidemiologie KU Leuven

Verantwoordelijke

Epidemiologie onderzoek

Epigenetische epidemiologie

DOHaD: Developmental Origin of Health and Disease

POHaD: Vaderlijke oorsprong van gezondheid en ziekte

Epidemiologie en sociale geneeskunde (ESOC) Universiteit Antwerpen

Het werkgebied van ESOC bestaat uit onderzoek, academisch onderwijs en klinische praktijk in the volgende topics: - Sociale Geneeskunde- Epidemiologie en medische statistiek- Medische sociologie en gezondheidsbeleid- Volksgezondheid- Universitair Wetenschappelijk Instituut voor Druproblemen (UWID)

Hypertensie en Cardiovasculaire Epidemiologie KU Leuven

Verantwoordelijke

De Onderzoekseenheid Hypertensie en Cardiovasculaire Epidemiologie (HCVE) coördineerde invloedrijke klinische studies, gepubliceerd in topvakbladen, zoals de Systolic Hypertension in Europe Trial (Syst-Eur), de Ambulatory blood Pressure monitoring and Treatment of Hypertension trial (APTH) en de Treatment of hypertension based on Home or Office blood Pressure trial (THOP). HCVE leidde de Data Safety and Monitoring Board van grote klinische ...

Laboratorium voor Genetische Epidemiologie KU Leuven

Verantwoordelijke

Laboratorium voor Genetische Epidemiologie

Het onderzoek in het Laboratorium voor Genetische Epidemiologie heeft een focus op de klinische en genetische karakterisatie van complexe ontwikkelingsstoornissen, in het bijzonder autismespectrumstoornissen. Het betreft het zoeken naar nieuwe oorzaken en de klinische validatie van gekende genetische risicovarianten. Daarnaast is er gemeenschappelijke onderzoekslijn met de afdeling ESAT-PSI ...

Sociale Epidemiologie & Gezondheidsbeleid (SEHPO) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
Wat de Sociale Epidemiologie betreft, is een belangrijke onderzoekslijn binnen de Onderzoeksgroep het legaal en illegaal middelengebruik bij studenten. Rond dit onderwerp is er (1) een groot Europees project rond middelengebruik en sociale normen, (2) samenwerking met de Universiteit van Limpopo en de Universiteit van KwaZulu-Natal in Zuid Afrika waarbij vergelijkbare vragenlijsten worden gebruikt als bij het onderzoek naar middelengebruik bij ...