Zoek expertise

1 - 10 of 544 resultaten

Zoek term:

Dynamische Systemen Universiteit Hasselt

Verantwoordelijke
Het onderzoek betreft een kwalitatieve studie van dynamische systemen en hun bifurcaties. De nadruk ligt op lokale problemen, meer in het bijzonder op singulariteiten van vectorvelden (systemen van gewone differentiaalvergelijkingen) en fixpunten van diffeomorfismen. Geïnspireerd door de elementaire catastrofentheorie wordt er gezocht naar generische en stabiele eigenschappen. Standaard ingrediënten kunnen beschreven worden als volgt. Na het ...

Afdeling ESAT - STADIUS, Stadius Centrum voor Dynamische Systemen,Signaalverwerking en Gegevensanalyse KU Leuven

Verantwoordelijke

Het 'Stadius Center for Dynamical Systems, Signal Processing, and Data Analytics (STADIUS)' verricht academisch onderzoek met een klemtoon op zogenaamde 'mathematical engineering', waarbij wiskundige technieken aangewend worden uit de numerieke lineaire en multi-lineaire algebra, statistiek en optimalisatie, voor toepassingen van dynamische systemen en regeltechniek, signaalverwerking, gegevensmodellering en -analyse.
STADIUS heeft een ...

Laboratorium voor Dynamica in Biologische Systemen KU Leuven

Verantwoordelijke

Laboratorium voor Dynamica in Biologische Systemen

Ons labo probeert een eenvoudigere beschrijving te geven van de ongelofelijke complexiteit die bestaat in biologische systemen. Hierbij focussen we ons voornamelijk op de regulatie van de celcyclus. We zijn ervan overtuigd dat het begrijpen van het dynamisch gedrag van het systeem essentieel is om dit doel te bereiken. In onze studies gebruiken we technieken uit de fysica en wiskunde, ...

Antwerpen Systemen en software Modellering (AnSyMo) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
Onze samenleving wordt gedirigeerd door software. Bijna alle apparaten en artefacten rondom bevatten tot op zoekere hoogte software en geen enkele organisatie of bedrijf en bedrijven vandaag de dag functioneren zonder. Voorbeelden zijn dan ook talrijk: webapplicaties, desktop software pacemakers, mobiele telefoons, trein controlesystemen en autos.AnSyMo is een onderzoeksgroep die fundamenten, technieken, methoden en hulpmiddelen onderzoekt voor ...

Theorie van kwantumsystemen en complexe systemen Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
De onderzoeksgroep Theorie van Kwantumsystemen en Complexe systemen is gegroeid uit de onderzoeksgroep Theoretische Fysica van de Vaste Stoffen waar een jarenlange expertise opgebouwd is in het domein van de theorie van de gecondenseerde materie, met name in de discipline van de kwantumtheorie van de vaste stof. Deze onderzoekslijn, i.h.b. met betrekking tot elektron-fonon wisselwerking, supergeleiding, veeldeeltjes-kwantumtheorie, ...

Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen Universiteit Gent

Verantwoordelijke
De vakgroep voor Elektronica en Informatiesystemen (ELIS) is actief in de bijzonder snel evoluerende vakgebieden elektronica, microsystemen, computerwetenschappen en informatie- en communicatietechnologie (ICT). Op het vlak van onderzoek streeft de vakgroep naar het behoud van het evenwicht tussen fundamenteel basisonderzoek en meer toepassingsgericht onderzoek, in samenwerking met industriële partners. Hier wordt, naast de Vlaamse context, veel ...