Zoek expertise

1 - 10 of 500 resultaten

Zoek term:

Politics & Public Governance Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
De eerste onderzoekslijn heeft als titel 'Diversity and equality in politics & public governance'. Deze lijn bestudeert hoe uiteenlopende belangen worden gemobiliseerd, herkend en vertegenwoordigd in politieke en administratieve besluitvorming, hoe groepen concurreren voor invloed en hoe politics en governance gelijkheid en ongelijkheid (re-)produceren. De focus ligt op hoe maatschappelijke, politieke en administratieve instituties en ...

Centrum voor Politicologie (OE) KU Leuven

Verantwoordelijke

De leden van het Centrum voor Politicologie (voorheen Afdeling Politologie) verrichten onderzoek naar de centrale instellingen en besluitvormingsprocessen eigen aan moderne democratieën. Zij richten hun aandacht op vier grote domeinen: verkiezingen, politieke partijen en middenveld, parlementen, en regeringen. Zij hebben aandacht voor structurele en culturele determinanten van de werking van deze democratieën, voor hun ...

Instituties en Meerlagige Politiek (ACIM) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
Het studiegebied van ACIM's betreft de gevolgen van het meerlagig karakter van hedendaagse institutionele configuraties voor politiek, bestuur en beleid, alsook de relaties tussen overheid en samenleving. Kenmerkend voor hedendaagse politiek is de meerlagigheid van politieke processen. Daarmee wordt verwezen naar het feit dat belangenvertegenwoordiging, beleidsvorming, verantwoordingsprocessen, politieke legitimiteit niet uitsluitend betrekking ...