Zoek expertise

1 - 10 of 9228 resultaten

Zoek term:

Vakgroep Biologie Universiteit Gent

Verantwoordelijke
De vakgroep Biologie speelt een centrale rol in de opleiding van biologie-studenten door onderwijs te verstrekken in een brede waaier van biologische disciplines, gecentreerd rond Ecologie, Evolutie, Functionele Biologie en Biodiversiteit.De Bachelor- en Master programma's hebben als centraal thema het organisme, hetzij als lid van een soort (Biodiversiteit), hetzij als interagerende partner met de omgeving (Ecologie), als resultaat van een ...

Laboratorium voor Chemische Biologie KU Leuven

Verantwoordelijke

Het laboratorium voor chemische biologie ontwikkelt kleine moleculen die kovalent binden aan eiwitten met bepaalde eigenschappen. We spitsen ons vooral toe op zogenaamde activiteits-gebaseerde probes. Deze reageren met actieve enzymen in een proteoom en hebben een groot palet aan detectiemogelijkheden, zoals SDS-PAGE, massaspectrometrie, fluorescente spectroscopie of microscopie. Behalve probe-ontwikkeling bestuderen we verschillende protease ...

Biologie, Campus Kulak Kortrijk KU Leuven

Verantwoordelijke

Onderzoekstopics van de eenheid zijn :

  • Ecologie van fytoplankton in meren, rivieren en estuaria
  • Toepassingen van microalgen
  • Bestrijding van problematische algenbloeien

Biologie Vrije Universiteit Brussel

De drie belangrijkste onderzoeksoriëntaties van de afdeling zijn: moleculaire biologie, menselijke biologie en omgeving. Het project richt zich op de volgende gebieden: 1. Parasitologie; 2. Immunologie en kankertherapie; 3. Ontwikkelingsbiologie; 4. Milieu-genetica; 5. Biodiversiteit en plantgenetica / -techniek; 6. Natuurbescherming; 7. Mariene en landelijke ecologie; 8. Mangroves behoud; 9. Eco- (geno) toxiciteit.

Departement Biologie KU Leuven

Verantwoordelijke

De onderzoeksactiviteiten van het departement Biologie zijn divers en omvatten zowel moleculaire en fysiologische studies op cellulair en organismaal niveau als ecologisch onderzoek gericht op populaties, gemeenschappen en ecosystemen.

Structurele Biologie Brussel Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

Het Structural Biology Brussels Lab, onder leiding van Jan Steyaert, werd in de jaren zeventig opgericht door Lode Wyns aan de Vrije Universiteit Brussel en is een van de afdelingen van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Het begrip van de functie van een eiwit, van de structuur tot de dynamiek ervan, blijft het centrale thema van het lab. Ons multidisciplinaire team van ongeveer 40 onderzoekers is gevestigd in nieuwe ...

Algemene Biologie Vrije Universiteit Brussel

Topic A : Coccodiosis Immuunrespons tegen coccidia Topic B : Leishmaniasis Topic C : Malaria - Ontwikkeling van malaria vaccin Topic D : Trypanosomiase De genetische basis van menselijke serumresistentie bij de Afrikaanse slaapziekte Topic E : Immunologie Research projecten Topic F : Pseudomona Moleculaire biologie van Pseudomonas ijzermetabolisme Topic G : Hog Cholera

Biochemie, Moleculaire en Structurele Biologie KU Leuven

Verantwoordelijke

De Afdeling Biochemie, Moleculaire en Structurele Biologie voert onderzoek naar vier types van functionele actieve proteïnes:

- koper proteïnes

-Thiol proteïnes

- Proteaseremmers

- regulerende proteïnes

Het doel van die studie is om, na isolatie of mogelijke inductie, de samenstelling en de primaire quaternaire structuur van deze eiwitten te bestuderen, hun antigene eigenschappen te vergelijken met mono- en ...

Centrum voor Moleculaire en Vasculaire Biologie KU Leuven

Verantwoordelijke

Het Centrum voor Moleculaire en Vasculaire Biologie voert onderzoek naar de volgende onderwerpen: - Pathogenese van trombose. - Ontwikkeling van nieuwe antitrombotische en trombolytische middelen. - Ontwikkeling van testen voor de diagnose van (een neiging tot) trombose. - Genregulering van fybrinolitische componenten. - Pathogenese van atherosclerose; 'reverse cholesterol transport'. - Signaaltransductie in humane bloedplaatjes en ...