Zoek expertise

1 - 10 of 9623 resultaten

Zoek term:

Vakgroep Biologie Universiteit Gent

Verantwoordelijke
De vakgroep Biologie speelt een centrale rol in de opleiding van biologie-studenten door onderwijs te verstrekken in een brede waaier van biologische disciplines, gecentreerd rond Ecologie, Evolutie, Functionele Biologie en Biodiversiteit.De Bachelor- en Master programma's hebben als centraal thema het organisme, hetzij als lid van een soort (Biodiversiteit), hetzij als interagerende partner met de omgeving (Ecologie), als resultaat van een ...

Biologie, Campus Kulak Kortrijk KU Leuven

Verantwoordelijke

Onderzoekstopics van de eenheid zijn :

  • Ecologie van fytoplankton in meren, rivieren en estuaria
  • Toepassingen van microalgen
  • Bestrijding van problematische algenbloeien

Laboratorium voor Chemische Biologie KU Leuven

Verantwoordelijke

Het laboratorium voor chemische biologie ontwikkelt kleine moleculen die kovalent binden aan eiwitten met bepaalde eigenschappen. We spitsen ons vooral toe op zogenaamde activiteits-gebaseerde probes. Deze reageren met actieve enzymen in een proteoom en hebben een groot palet aan detectiemogelijkheden, zoals SDS-PAGE, massaspectrometrie, fluorescente spectroscopie of microscopie. Behalve probe-ontwikkeling bestuderen we verschillende protease ...

Vakgroep Biomedische Moleculaire Biologie Universiteit Gent

Verantwoordelijke
De labo's van de vakgroep bestuderen de moleculaire mechanismen van ontsteking. Centraal staat het onderzoek naar moleculaire signaleringstrajecten in ontstekingscellen en structurele cellen van de huid, long, darm en hersenen. We richten ons vooral op NF-KB, ER stress en cell death pathways en bestuderen hoe deze door ziekte veranderd worden. Onderzoek is multidisciplinair met moleculaire biologen, celbiologen en bioinformatica die samenwerken ...

Biochemie, Moleculaire en Structurele Biologie KU Leuven

Verantwoordelijke

De Afdeling Biochemie, Moleculaire en Structurele Biologie voert onderzoek naar vier types van functionele actieve proteïnes:

- koper proteïnes

-Thiol proteïnes

- Proteaseremmers

- regulerende proteïnes

Het doel van die studie is om, na isolatie of mogelijke inductie, de samenstelling en de primaire quaternaire structuur van deze eiwitten te bestuderen, hun antigene eigenschappen te vergelijken met mono- en ...

Departement Biologie KU Leuven

Verantwoordelijke

De onderzoeksactiviteiten van het departement Biologie zijn divers en omvatten zowel moleculaire en fysiologische studies op cellulair en organismaal niveau als ecologisch onderzoek gericht op populaties, gemeenschappen en ecosystemen.

Structurele Biologie Brussel Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

Het Structural Biology Brussels Lab, onder leiding van Jan Steyaert, werd in de jaren zeventig opgericht door Lode Wyns aan de Vrije Universiteit Brussel en is een van de afdelingen van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Het begrip van de functie van een eiwit, van de structuur tot de dynamiek ervan, blijft het centrale thema van het lab. Ons multidisciplinaire team van ongeveer 40 onderzoekers is gevestigd in nieuwe ...

Centraal Laboratorium voor Klinische Biologie Instituut voor Tropische Geneeskunde

The clinical laboratory focussing on diagnosis of travel and import diseases, holds the official reference laboratory for the diagnosis of infectious and tropical diseases (MB 31/08/1998-BS 10/12/1998), the National Reference Center (NRC) for arboviruses, Rickettsia and Coxiella and the national reference laboratory for Entamoeba histolytica, Cryptosporidium, Leishmania and Leptospira. A broad panel of accredited diagnostic tools exists in ...

Biologie Vrije Universiteit Brussel

De drie belangrijkste onderzoeksoriëntaties van de afdeling zijn: moleculaire biologie, menselijke biologie en omgeving. Het project richt zich op de volgende gebieden: 1. Parasitologie; 2. Immunologie en kankertherapie; 3. Ontwikkelingsbiologie; 4. Milieu-genetica; 5. Biodiversiteit en plantgenetica / -techniek; 6. Natuurbescherming; 7. Mariene en landelijke ecologie; 8. Mangroves behoud; 9. Eco- (geno) toxiciteit.

Centrum voor Moleculaire en Vasculaire Biologie KU Leuven

Verantwoordelijke

Het Centrum voor Moleculaire en Vasculaire Biologie voert onderzoek naar de volgende onderwerpen: - Pathogenese van trombose. - Ontwikkeling van nieuwe antitrombotische en trombolytische middelen. - Ontwikkeling van testen voor de diagnose van (een neiging tot) trombose. - Genregulering van fybrinolitische componenten. - Pathogenese van atherosclerose; 'reverse cholesterol transport'. - Signaaltransductie in humane bloedplaatjes en ...